Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków 100 lecie straży w Woźnikach

W ostatnią sobotę tj. 12 września strażacy z OSP Woźniki k. Płocka obchodzili jubileusz 100 - lecia istnienia jednostki.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan strażaków powiatu płockiego ks. Roman Bagiński. Podczas wygłaszanego kazania ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej, nawiązał do ogromnej roli, jaką spełniała straż w ratowaniu i podtrzymywaniu polskości. Powiedział m.in.:  Strażacy w historii nie tylko gasili pożary. Dbali również o zachowanie polskości. Zakładali czytelnie, biblioteki, teatry, chóry lub orkiestry. Strażnice stawały się miejscami spotkań i odczytów np. na tematy rolnicze. Mimo ciągłej inwigilacji zaborców  – dbali o zachowanie polskich tradycji.

Następnie ks. Franciszek Stepnowski – kapelan Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radzanowie, poświęcił ustawioną tu nową figurę św. Floriana. Doniosłym wydarzeniem było odznaczenie Złotym Znakiem Związku OSP RP sztandaru jednostki. Były również odznaczenia indywidualne dla czynnych strażaków oraz dla zasłużonych seniorów.

Uroczystość 100-lecia OSP Woźniki uświetnili swoją obecnością m.in.: poseł ziemi płockiej Piotr Zgorzelski, starosta płocki Mariusz Bieniek oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Hilary Januszczyk.

Edyta Gąsiorowska