Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków XIII Strażackie Zamyślenia Adwentowe

Druhny i druhowie od wielu lat przygotowują się w sposób szczególny do przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego. Dlatego też, już po raz trzynasty, 10 grudnia br. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi nie tylko delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 40 pocztów sztandarowych z Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz odświętne, galowe mundury nadały adwentowym rekolekcjom uroczystego, podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: W trakcie roku jesteście bardziej dla innych niż dla siebie (…).  Jesteście bardzo blisko człowieka w swojej służbie nacechowanej miłością i troską. Jesteście taką grupą społeczną, na którą zawsze można liczyć(… ).  Dziś jest ten czas, aby się zatrzymać. To taka chwila dla was, żebyście sami o sobie pomyśleli i o tych, z którymi tworzycie rodzinę, bo bywa tak, że nie macie dla nich czasu. Niech to będzie takie odświeżenie, zamyślenie. Ogarniam was modlitwą i proszę Boga, żeby wspierał tę waszą codzienność i obdarzył błogosławieństwem.

Podczas Mszy św. ks. Biskup poświęcił krzyż, który od 6 stycznia nawiedzać będzie rodziny naszej parafii. Prosząc o jego poświecenie ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski powiedział: Krzyż - znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią grzechem i szatanem, a dzisiaj znak sprzeciwu - będzie nawiedzał chętne rodziny naszej parafii w Roku Św. Stanisława Kostki (2018 r.) Będziemy wtedy modlić się o wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza o umocnienie ich wiary. Szczególnie będziemy obejmować modlitwą tych młodych ludzi, którzy źle zrozumieli wolność lub ulegli propagandzie fałszywych proroków i odrzucili Boga. Będziemy prosić o to, aby jak najszybciej się z Nim pojednali. Młody człowiek widząc ten krzyż w rodzinnym domu i modlących się przed nim rodziców może zapytać: O co się modlicie? Otrzyma wtedy odpowiedź: W twojej intencji synu lub córko.

Na zakończenie modlitewnego spotkania diecezjalny duszpasterz strażaków ks. A. Zakrzewski zaprosił druhny i druhów na mającą się odbyć w maju pielgrzymkę, a dopełnieniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie strażaków z ks. Biskupem.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.

Edyta Gąsiorowska