Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków Niezapomniany Święty

Niniejsza publikacja jest próbą zapoznania braci strażackiej z postacią Patrona – św. Floriana oraz przykładami jego kultu. Jest bowiem koniecznością chwili, aby druhny i druhowie poznali bądź utrwalili wiadomości dotyczące Świętego Floriana.

Poszczególne części opracowania dotyczące następujących zagadnień: Rozdział I przedstawia losy św. Floriana i jego doczesnych szczątków oraz omawia miejsce Świętego w ikonografii i jego znaczenie jako obrońcy człowieka.

W rozdziale II zasygnalizowane zostały przykłady kultu św. Floriana w Polsce, wyrażającego się w zewnętrznych znakach, takich jak: rzeźby, figury, obrazy, witraże, kapliczki przydrożne oraz sztandary strażackie.

W rozdziale III przedstawione zostały parafie i kościoły, których patronem lub współpatronem jest św. Florian.

Rozdział IV ukazuje kościoły i kaplice filialne, które szczycą się patronatem św. Floriana.

Publikację wieńczą przykładowe ilustracje m.in. kościołów, figur i obrazów świętego patrona.