Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków Trwają Strażackie Wielkopostne Zamyślenia

W ostatnią sobotę (3 marca) w Węgrze k. Przasnysza odbyły się Strażackie  Wielkopostne Zamyślenia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który w kazaniu nawiązywał między innymi do historii ruchu strażackiego, zwracając uwagę na jego wkład w życie kulturalne.

Po upadku powstania styczniowego Polacy, zamieszkujący terytorium Królestwa Polskiego, przeżywali bardzo trudne chwile. W odwecie za udział w powstaniu oraz za pomoc udzielaną bojownikom, ludność polska poddawana była rożnym represjom. Niszczono polską kulturę, a wszelkimi dostępnymi środkami prowadzono rusyfikację. W zaistniałej sytuacji nie można było tworzyć oporu zbrojnego. Szczególną rolę miały do spełnienia nieliczne legalnie działające stowarzyszenia. Wśród nich znajdowały się ochotnicze straże ogniowe. Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia.

Dzięki strażackim teatrom polski widz z małych miast i miasteczek miał kontakt ze sztuką. Teatry strażackie miały duże zasługi na polu oświaty ludowej. Budziły ducha polskości, pielęgnowały rodzimy język. Szczególną rolę spełniały także strażackie orkiestry oraz chóry. Orkiestry scalały społeczeństwo. Chóry, tam gdzie istniały, usiłowały wykonywać pieśni kompozytorów polskich oraz polskie pieśni ludowe. Z dużymi trudnościami spotykali się strażacy przy organizacji  majówek. Zaborców niepokoiły tego typu spotkania, gdy strażacy w zwartej kolumnie i w mundurach udawali się do lasu. Zwarte kolumny strażackie kojarzyły się z oddziałami wojskowymi. Strażacy organizowali również odczyty, które miały na celu pogłębić wiedzę społeczeństwa oraz zachęcały do samokształcenia. Popularyzowały twórczość literacką polskich pisarzy i poetów. Ukazywały piękno zabytków polskiej kultury narodowej. Mszę św. w intencji strażaków wspólnie z ks. kapelanem sprawowali ks. Andrzej Rutkowski – miejscowy proboszcz oraz ks. Michał Gaszczyński  - proboszcz z Czernic Borowych. W konfesjonale strażakom służyli: ks. prał. Tadeusz Niestępski oraz ks. Jacek Daszkowski.

Edyta Gąsiorowska