Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków Powiatowy Dzień Strażaka w Sońsku

W ostatnią sobotę (19 maja) do Sońska przybyli strażacy z PSP w Ciechanowie oraz druhowie OSP z całego powiatu ciechanowskiego, aby wspominając św. Floriana świętować Dzień Strażaka. Kolejną okazją do spotkania strażaków w Sońsku był jubileusz 90- lecia istnienia miejscowej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się Msza św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej Zakrzewski. Mszę św. koncelebrowali: ks. prob. Krzysztof Jaroszewski, kapelan strażaków pow. ciechanowskiego – ks. Jan Dzieniszewski oraz ks. senior Włodzimierz Maruszewski. W kazaniu ks. Zakrzewski powiedział miedzy innymi: Wszyscy tu obecni mamy tę świadomość, że nasze straże ogniowe powstały w oparciu o przykazanie miłości. Przecież na sztandarach czytamy strażackie motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jest to piękne hasło, ale jakże zobowiązujące. Umieszczamy to zawołanie na sztandarach nie po to, aby je upiększać. Ale po to, aby ono przypominało o celu strażackiej służby.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed miejscową strażnicą. Strażacy z PSP otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, a druhowie z OSP medale i wyróżnienia. Na zakończenie oficjalnej uroczystości ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił trzy nowe samochody strażackie.

Edyta Gąsiorowska