Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków OSP w Maszewie ma już 90 lat

90-lecie swojego istnienia obchodziła 1 września br. Ochotnicza Straż Pożarna z Maszewa k. Płocka. Na początku uroczystej Mszy św. polowej przywitał wszystkich serdecznie proboszcz parafii Brwilno ks. kan. Henryk Lipka. Wśród przybyłych na jubileusz znalazły się  delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stara Biała, samorządowcy na czele z wójtem gm. Stara Biała Sławomirem Wawrzyńskim oraz reprezentujący władze strażackie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił diecezjalny duszpasterz strażaków ks. Andrzej Zakrzewski.

Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości ks. A. Zakrzewski powiedział m.in.: Strażacy w ciągu minionych lat nie tylko walczyli z żywiołami, ale przez całe dziesięciolecia byli siewcami patriotyzmu. Dzisiaj, kiedy obchodzimy 100 –lecie uzyskania przez Polskę niepodległości musimy pamiętać o patriotycznych postawach i wkładzie strażaków w walce o zachowanie polskości (….)Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał, co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia. Dzięki strażackim teatrom polski widz z małych miast i miasteczek miał kontakt ze sztuką. Teatry strażackie miały duże zasługi na polu oświaty ludowej. Budziły ducha polskości, pielęgnowały rodzimy język. Szczególną rolę spełniały także strażackie orkiestry oraz chóry. Orkiestry scalały społeczeństwo. Chóry, tam gdzie istniały, usiłowały wykonywać pieśni kompozytorów polskich oraz polskie pieśni ludowe. Z dużymi trudnościami spotykali się strażacy przy organizacji majówek. Zaborców niepokoiły tego typu spotkania, gdy strażacy w zwartej kolumnie i w mundurach udawali się do lasu. Zwarte kolumny strażackie kojarzyły się z oddziałami wojskowymi. Strażacy organizowali również odczyty, które miały na celu pogłębić wiedzę społeczeństwa oraz zachęcały do samokształcenia. Popularyzowały twórczość literacką polskich pisarzy i poetów. Ukazywały piękno zabytków polskiej kultury narodowej. Jednak na przełomie XIX i XX wieku wśród strażaków zaczęła pojawiać się konspiracyjna działalność wojskowa. Drodzy Druhowie! Tej pięknej karty z historii ruchu strażackiego nie możemy nigdy zapomnieć!

Uroczystość zakończyła się wręczeniem medali i wyróżnień dla wyróżniających się druhów. Jedno z nich – medal Pro Mazovia, otrzymała jubilatka.

Edyta Gąsiorowska