Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach ukończyła 90 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach powstała w 1928r. Założycielem był ziemianin Witold Jarociński.  W sobotę - 22 września, odbyła się uroczystość jubileuszowa, a okazją do świętowania stała się mijająca w tym roku, 90 rocznica jej działalności.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i kazanie wygłosił duszpasterz strażaków diecezji płockiej – ks. Andrzej Zakrzewski. W koncelebrze uczestniczyli (były i obecny) proboszczowie tej parafii ks. Tomasz Wójtowicz i ks. Jacek Kędzierski. Nawiązując do bezinteresownej pracy braci strażackiej na rzecz społeczeństwa, w kazaniu skierowanym do zgromadzonych druhów, diecezjalny duszpasterz powiedział m. in.:  Dzisiaj strażacy są jedną z niewielu organizacji, której członkowie nie znają terminów: - nie mam czasu, -za ile,- to mi się nie opłaca. Swoim pozytywnym zachowaniem uczycie ludzi bezinteresowności i społecznikostwa.[…]Wasza postawa wierności Panu Bogu i człowiekowi jest jakże postawą chwalebną.

Podczas obchodów jubileuszu, najbardziej zasłużonym strażakom, wręczono wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.  Jednostka OSP Sudragi otrzymała też Medal Pamiątkowy Pro Masovia, który nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej oraz wybitne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne na rzecz rozwoju Mazowsza.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Prezes Zarządu OSP Sudragi – dh Bogdan Kopyciński.

Anna Tłuchowska