Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków Już poświęcona...

4 października br. w Płocku – Radziwiu miała miejsce uroczystość przekazania i poświecenia nowej strażnicy, należącej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr2 Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna sprawowana w miejscowym kościele. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kapelan płockich strażaków ks. Roman Bagiński. Razem z nim Eucharystię sprawowali: ks. kapitan Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowiecki strażaków, ks. Jerzy Ławicki – kapelan policji i ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja Powiedział m.in: Patrząc na wasze twarze, spoglądając w wasze oczy widzimy płynącą z nich dobroć. Jesteście cisi i pokorni. Nie krzyczycie na rogach ulic: kochamy cały świat! Swoją cichą pracą dla dobra człowieka rozdajecie miłość. Narażając własne życie rozdajecie właśnie tę dobroć, która wypływa z waszego wnętrza, a rysuje się na waszych twarzach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą. Po okolicznościowych przemówieniach dokonano przecięcia wstęgi i przekazania remizy płockim strażakom. Następnie ks. kapelan Andrzej Zakrzewski dokonał poświęcenia krzyża, który zawisł we wnętrzu nowoczesnego obiektu oraz poświęcił całą budowlę. Padły wówczas min. słowa modlitwy skierowane do Pana Boga: Wspomagaj ich we wszystkich akcjach, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem, niech wracają do tego miejsca szczęśliwi po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich Panie zawsze swoją miłością.

Najwyższe władze strażackie reprezentował Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Bogdan Łasica, a władze samorządowe prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz - Komendant Płocki PSP, brygadier Grzegorz Padzik. Uroczystość uświetniła również orkiestra OSP z Drobina.

Edyta Gąsiorowska