Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków WIERNI STRAŻACKIEJ DEWIZIE

Pod sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach wzrasta solidarność społeczna, potęguje się samopomoc obywatelska, rozkwita poświęcenie i ofiarność.

W 2018 minęło 90 lat od daty zawiązania w miejscowości Źródła straży ogniowej, która poświęcając się dla bliźnich, wytrwale i ochotniczo spełniała obowiązki obywatelskie.

[Ze wstępu - I. Strzałkowska]