Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków SĘDZIWA JUBILATKA

Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Łubki  w powiecie płockim 30 czerwca 2019 roku obchodziła jubileusz 90-lecia. Na kartach jej historii czytamy, iż została utworzona w1929 roku z inicjatywy Mieczysława Dorędy. Nagrodą za ciężką i ofiarna służbę jednostka otrzymała sztandar. Miało to miejsce podczas obchodów 50 – lecia istnienia w dniu 20 lipca 1980. Obecnie OSP Nowe Łubki zrzesza 70 druhów i 14 druhen.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła koncelebrowana Msza św. dziękczynna, której przewodniczył kapelan strażaków diecezji płockiej ks. Andrzej Zakrzewski.  W koncelebrze modlili się również: ks. Włodzimierz Dzieńkowski – miejscowy proboszcz oraz ks. Sławomir Trzaska – kapelan strażaków gminy Bulkowo. W kazaniu skierowanym do braci strażackiej ks. Andrzej Zakrzewski powiedział m.in.: 90 lat istnienia OSP Nowe Łubki to okazja, aby zatrzymać się na chwilę i szczerze ocenić przeszłość. Jubileusz skłania nas do zadumy nad tym, co już było, a działaczy strażackich zachęca do podjęcia planów na przyszłość – oczywiście z poszanowaniem historii jednostki i osiągnięć poprzedników. (…) nasi druhowie w oparciu o przykazanie miłości człowieka wykonują swoje obowiązki. Rozdają wokół siebie dobro. Pragną pomagać potrzebującym i zagrożonym utratą zdrowia i życia oraz dóbr doczesnych(…).

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe i delegacje okolicznych straży oraz orkiestra OSP Bielsk. Wśród gości znalazły się władze samorządowe na czele ze starostą płockim i wójtem gminy Bulkowo oraz władze strażackie, które reprezentowali: Komendant MPSP z Płocka st. brygadier Grzegorz Padzik oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOS RP w Płocku dh Hilary Januszczyk.

Podczas jubileuszu sztandar OSP Nowe Łubki został odznaczony Złotym Medalem za zasługi jednostki w działalności przeciwpożarowej. Były również odznaczenia indywidualne dla strażaków. Na zakończenie części oficjalnej  ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił figurę św. Floriana .

Edyta Gąsiorowska