Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Obchodzone w tym roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się okazją do podejmowania wielu patriotycznych inicjatyw. Jedną z nich zainaugurowaliśmy 01 września br. w Kozirogu Rzecznym, pięknej,  malowniczej miejscowości na terenie naszej gminy.
W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej w samo południe odprawiona została Msza święta  w intencji ojczyzny, którą celebrował i kazanie wygłosił  proboszcz naszej parafii. W kazaniu  ksiądz nawiązywał do losów powstańców styczniowych naszego kraju i naszej małej ojczyzny: „W czasie Powstania Styczniowego mieszkańcy Ziemi Tłuchowskiej bardzo dobrze zdali egzamin z patriotyzmu. Wielu zasiliło szeregi powstańczych oddziałów. Byli i tacy, co ponieśli śmierć. Inni zostali zesłani. A te osoby, które pozostały w domach niosły powstańcom pomoc. Dzielili się z powstańcami chlebem, ukrywali ich w swoich zagrodach, leczyli powstańcze rany”. Nawiązanie do tych wydarzeń miało swój sens i cel, ponieważ tego dnia zebraliśmy się w Kozirogu Rzecznym po to, by poświęcić posadzony Dąb Niepodległości i kamienną tablicę upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego.
Na tablicy widnieje napis: „Za tym wzgórzem, przy drewnianym moście w Kozirogu Łęgu, 4 kwietnia 1863r. w potyczce z Rosjanami śmierć poniosło czterech powstańców styczniowych”. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy Gminy i Parafii Tłuchowo 1 września 2018r. Na tablicy zamieszczono herb Gminy Tłuchowo. Posadzenie dębu, nawiązuje  do akcji sadzenia drzew w latach 1918 -1928, tuż po odzyskaniu niepodległości, w naszej parafii wpisało się w akcję sadzenia Dębów Niepodległości w Diecezji Płockiej.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Anna Smużewska - Wicestarosta Lipnowski, Jakub Politowski – Zastępca Komendanta PSP w Lipnie, przedstawiciele władz Gminy Tłuchowo z Wójtem Krzysztofem Dąbkowskim na czele, pracownicy Urzędu Gminy, poczty sztandarowe wszystkich lokalnych jednostek OSP, dyrektorzy szkół, nauczyciele, harcerze, mieszkańcy gminy Tłuchowo. Na zakończenie uroczystości Pani Sołtys - Tamara Kalinowska podziękowała tym, którzy przyczynili się do podjęcia i zwieńczenia tej uroczystości: Księdzu Dziekanowi - Andrzejowi Zakrzewskiemu, Wójtowi Gminy Tłuchowo – Krzysztofowi Dąbkowskiemu, Krzysztofowi Skrzyńskiemu za nieodpłatne udostępnienie gruntu pod ustawienie pamiątkowej tablicy, Marcinowi Bednarskiemu za wykonanie tablicy, Mariuszowi Piórkowskiemu za wykonanie ogrodzenia, anonimowemu darczyńcy kamienia z Tłuchówka, pracownikom gminy, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Kozirogu Rzecznego. Uroczystość uświetniła Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Jankowskiego. Była to  piękna uroczystość, podczas której Ziemia Tłuchowska wzbogaciła się o jeszcze jedno – nowe miejsce pamięci narodowej.
Po zakończeniu uroczystości w Kozirogu Rzecznym, odbyła się druga część zaplanowanego na ten dzień przedsięwzięcia, która miała miejsce na tłuchowskim stadionie. Tu, odbył się Bieg Strażaka o Puchar Świętego Floriana, w którym I miejsce uzyskał Piotr Skrzyński z OSP Koziróg Leśny, II miejsce – Kamil Giżyński z OSP Jasień, III miejsce – Przemysław Gasik
z OSP Trzcianka. Drużynowo najlepszymi okazali się:  I- OSP Jasień, II- OSP Koziróg Leśny, III - OSP Trzcianka. Następnie rozegrano mecz piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, samorządowcy kontra oldboje. Mecz zakończył się wynikiem 7:1 dla oldbojów.

Anna Tłuchowska

Tłuchowscy parafianie od wieków czczą Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy Wniebowzięcia. Pod takim właśnie wezwaniem wzniesiono w Tłuchowie kościół i nadano tytuł parafii. Tutejsi parafianie mają świadomość, że w wędrówce do nieba pomaga im szczególna patronka – Maryja, która przypomina, że mamy być zawsze gotowi niezależnie od rozczarowań, trudnych doświadczeń i cierpień na zjednoczenie z Jezusem. Ostateczne spotkanie z Chrystusem jest naszym celem,  w którego osiągnięciu pomaga  Wniebowzięta Maryja,  pośredniczka wszelkich bożych łask.

Podczas tegorocznego odpustu parafia Tłuchowo gościła bp. Mirosława Milewskiego, który przewodniczył Mszy św. oraz wygłosił kazanie, w którym nawiązał do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sierpień jest również  naznaczony znakiem wolności (… ). Nie było by tej wolności, gdyby nie upór tych, którzy żyli przed nami. Karty kalendarza naznaczone są nie tylko czerwonym kolorem dni świątecznych, ale przede wszystkim czerwienią polskiej flag.  To czerwień krwi dzielnych młodzieńców, którzy w sierpniowe, gorące dni 1920 roku odpierali atak bolszewickiej armii w obronie całości wolności dopiero co odrodzonej Rzeczypospolitej(…). To czerwień powstańców warszawskich… Nie było by tej naszej dzisiejszej wolności, gdyby nie pamięć poprzednich pokoleń o tych , którzy przez wieki wolność cenili, krzewili, a w razie niebezpieczeństwa tej wolności bronili(…). I my dziś pamiętamy. W takim dniu jak dziś trzeba przypominać tę trudną, ale szlachetną historię naszej ojczyzny(… ).Dzisiaj z głębi naszych serc dziękujemy Bogu(…) za ten polski sierpień, za ten cud nad Wisłą, dziękujemy za wolną i bezpieczną Polskę. To dziękczynienie powinno wybrzmieć szczególnie mocno w tym roku, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości – mówił do zebranych na Eucharystii bp M. Milewski.

W  tłuchowskiej uroczystości wzięli udział nie tylko tłuchowscy parafianie, ale liczni pielgrzymi. Przybyli również kapłani z dekanatu tłuchowskiego i sierpeckiego na czele z ks. seniorem kan. Stefanem Prusińskim z Borkowa.


Edyta Gąsiorowska

Drodzy Czytelnicy!

Do Państwa rąk trafia XIV numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno - Społecznych

W publikacji znalazło się szereg ciekawych opracowań dotyczących spraw dla nas ważnych, takich: jak jubileusz powstania OSP w Źródłach oraz Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków, otwarcie Tłuchowskiej Izby Pamięci, historia pomnika w centrum Źródeł, kalendarium tłuchowskie, recenzja publikacji ks. Andrzeja Zakrzewskiego, czy chociażby prezentacja sylwetki naszego lokalnego artysty rzeźbiarza.

Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszej publikacji materiały zainteresują czytelników i zachęcą do zamieszczenia w niej swoich opracowań, bądź zwrócenia uwagi na tematy warte poruszenia.

/ze Wstępu/

21 maja na cmentarzu parafialnym ks. Marek Czarciński odprawił  Mszę św. w intencji wszystkich zmarłych , którzy dali nam życie i przekazali  wiarę i wartości chrześcijańskie.  Podczas kazania ks. wikariusz nawiązał do postaci naszej Najukochańszej Matki, do której przychodzimy jak dzieci, prosząc o łaski. Po Mszy św. odśpiewano Litanię Loretańską, tradycyjną modlitwę odmawianą w miesiącu maju ku czci Matki Bożej.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…