Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Po raz kolejny, mieszkańcy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie uroczyście obchodzili święto Trzech Króli. Barwny korowód, upamiętniający Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi, przeszedł ulicami Tłuchowa po raz trzeci.  W ulicznych jasełkach centralnymi postaciami byli Maryja i Józef jadący w powozie oraz królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Tuż za nimi podążali mieszkańcy parafii w symbolicznych koronach na głowie. Podczas przemarszu orszakowi towarzyszyła Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta, przy której dźwiękach rozbrzmiewało wspólne kolędowanie. W tłuchowskiej świątyni odprawiono następnie Mszę św. po zakończeniu której uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie zaprezentowali  jasełka.

Obchody święta Trzech Króli stały się  inicjatywą, która sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i społecznych. W pełnym radości orszaku, z uśmiechem i kolędą na ustach idzie uczeń, pracodawca, babcia, córka, urzędnik, strażak itd. Związani wspólną tradycją, radosnym czasem narodzenia Bożej Dzieciny wspólnie celebrują święto Objawienia Pańskiego.

Edyta Gąsiorowska

Zwycięzcami V Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. Ks. Wincentego Borkowskiego zostali:

1. Marek Zabost

2. Robert Grąbczewski

3. Kamil Raniszewski

Biskup Płocki dr Piotr Libera, na prośbę Prowincjała OO. Bernardynów, mianował nowym proboszczem parafii pw. Zwiastowania N.M. P. w Skępem Ojca Hermana Kuchnika. Uroczysty ingres miał miejsce 12 listopada br. W czasie tej podniosłej uroczystości padły między innymi następujące słowa:  Na ołtarzu będziesz sprawował Eucharystię. Stojąc przy nim będziesz spoglądał w oczy sióstr i braci – twoich parafian. Przy nim będziesz upraszał dla nich błogosławieństwo. Połóż więc dłonie na ołtarzu, a sercem obejmij wszystkich swoich parafian – z Obrzędu liturgicznego wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza.

Uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji władz samorządowych, szkół, straży pożarnych, jak również tutejszych mieszkańców pod Pomnik Poległych i Pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej, rozpoczęto obchody tegorocznego święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Tłuchowo. Podczas apelu poległych, złożono hołd walczącym o wolność i niepodległość, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze.

Przy dźwiękach Tłuchowskiej Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej mieszkańcy gminy przeszli następnie ulicami Tłuchowa pod Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie pomodlono się przy mogile powstańców styczniowych.

O godz. 11.00 odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski.

Dzisiaj wspominamy ludzi, który w różnych okresach naszej historii - dla Ojczyzny: pracowali, cierpieli, a nawet umierali.. Byli to między innymi żołnierze, nauczyciele, naukowcy, mieszkańcy wsi, którzy żywili i często ukrywali naszych bojowników o wolność. […] nauczyciele na tajnych lekcjach, pod groźbą śmierci lub zsyłki, kształtowali serca i umysły młodych Polaków, a remizy strażackie były ośrodkami kultury polskiej, gdzie wystawiano sztuki, zakładano chóry, organizowano rożnego rodzaju odczyty i spotkania. Ileż ci ludzie mieli odwagi, aby swoje szlachetne zamierzenia zrealizować. Jakże musieli być sprytni, aby nie zostać aresztowanymi.[…] 6 XI 1939 r. hitlerowcy podstępnie aresztowali profesorów UJ. Umieszczono ich w obozach zagłady. Jednym z nich był prof. Stanisław Estreicher, który gdy zachorował w obozie i miał świadomość nadchodzącej śmierci, pożegnał się z kolegami słowami: Nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci- powiedział podczas kazania ks. Andrzej Zakrzewski.

Podczas obchodów niepodległościowych, corocznie odbywa się w Tłuchowie, zainicjowany w roku 2004 przez proboszcza Parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego, Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. W tym roku to już czternasty taki przegląd, który cyklicznie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród występujących znaleźli się: soliści, zespoły oraz chóry. W bieżącym roku na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 15 wykonawców.

Edyta Gąsiorowska

Dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, w dniach 13-14 września przybyła do nas z obrazem Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Pierwszego dnia, w  Wieczór  Fatimski, podczas którego tradycyjnie co miesiąc odmawiamy Różaniec, uczestniczymy w Mszy św. oraz procesji, rozważaliśmy temat Matki Bożej – Misjonarki. Szczególnym momentem była możliwość spojrzenia w skierowane na nas oczy Maryi, trzymającej w ramionach małego Jezusa. Modliliśmy się patrząc w te pełne miłości oczy, o to abyśmy, tak jak Ona, umieli być misjonarzami. „Każdy ochrzczony jest uczniem i misjonarzem”, a „chrześcijaństwo jest przywilejem. Nie każdemu ten przywilej jest dany” – podkreśliła prelegentka. Drugiego dnia, podczas spotkania z młodzieżą, które przypadło w święto Podwyższenia Krzyża Św., rozważaliśmy jego znaczenie w życiu chrześcijanina. Niezwykła okazała się chwila, gdy mogliśmy podejść do krzyża, dotknąć go a nawet podnieść. Zawierzaliśmy ukrzyżowanemu Jezusowi swoje prośby, mówiliśmy o cierpieniach, prosiliśmy o wsparcie. W oczach wielu z nas pojawiły się wtedy łzy.  Na koniec zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.  Przez dwa dni zatrzymywaliśmy się również nad interpretacją Ewangelii. Dr I. Zielonka pomogła nam ją zrozumieć, odnieść do siebie, swojego życia za co serdecznie dziękujemy.

LES

Więcej artykułów…