Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Zwycięzcami V Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. Ks. Wincentego Borkowskiego zostali:

1. Marek Zabost

2. Robert Grąbczewski

3. Kamil Raniszewski

Biskup Płocki dr Piotr Libera, na prośbę Prowincjała OO. Bernardynów, mianował nowym proboszczem parafii pw. Zwiastowania N.M. P. w Skępem Ojca Hermana Kuchnika. Uroczysty ingres miał miejsce 12 listopada br. W czasie tej podniosłej uroczystości padły między innymi następujące słowa:  Na ołtarzu będziesz sprawował Eucharystię. Stojąc przy nim będziesz spoglądał w oczy sióstr i braci – twoich parafian. Przy nim będziesz upraszał dla nich błogosławieństwo. Połóż więc dłonie na ołtarzu, a sercem obejmij wszystkich swoich parafian – z Obrzędu liturgicznego wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza.

Uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji władz samorządowych, szkół, straży pożarnych, jak również tutejszych mieszkańców pod Pomnik Poległych i Pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej, rozpoczęto obchody tegorocznego święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Tłuchowo. Podczas apelu poległych, złożono hołd walczącym o wolność i niepodległość, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze.

Przy dźwiękach Tłuchowskiej Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej mieszkańcy gminy przeszli następnie ulicami Tłuchowa pod Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie pomodlono się przy mogile powstańców styczniowych.

O godz. 11.00 odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski.

Dzisiaj wspominamy ludzi, który w różnych okresach naszej historii - dla Ojczyzny: pracowali, cierpieli, a nawet umierali.. Byli to między innymi żołnierze, nauczyciele, naukowcy, mieszkańcy wsi, którzy żywili i często ukrywali naszych bojowników o wolność. […] nauczyciele na tajnych lekcjach, pod groźbą śmierci lub zsyłki, kształtowali serca i umysły młodych Polaków, a remizy strażackie były ośrodkami kultury polskiej, gdzie wystawiano sztuki, zakładano chóry, organizowano rożnego rodzaju odczyty i spotkania. Ileż ci ludzie mieli odwagi, aby swoje szlachetne zamierzenia zrealizować. Jakże musieli być sprytni, aby nie zostać aresztowanymi.[…] 6 XI 1939 r. hitlerowcy podstępnie aresztowali profesorów UJ. Umieszczono ich w obozach zagłady. Jednym z nich był prof. Stanisław Estreicher, który gdy zachorował w obozie i miał świadomość nadchodzącej śmierci, pożegnał się z kolegami słowami: Nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci- powiedział podczas kazania ks. Andrzej Zakrzewski.

Podczas obchodów niepodległościowych, corocznie odbywa się w Tłuchowie, zainicjowany w roku 2004 przez proboszcza Parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego, Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. W tym roku to już czternasty taki przegląd, który cyklicznie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród występujących znaleźli się: soliści, zespoły oraz chóry. W bieżącym roku na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 15 wykonawców.

Edyta Gąsiorowska

Dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, w dniach 13-14 września przybyła do nas z obrazem Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Pierwszego dnia, w  Wieczór  Fatimski, podczas którego tradycyjnie co miesiąc odmawiamy Różaniec, uczestniczymy w Mszy św. oraz procesji, rozważaliśmy temat Matki Bożej – Misjonarki. Szczególnym momentem była możliwość spojrzenia w skierowane na nas oczy Maryi, trzymającej w ramionach małego Jezusa. Modliliśmy się patrząc w te pełne miłości oczy, o to abyśmy, tak jak Ona, umieli być misjonarzami. „Każdy ochrzczony jest uczniem i misjonarzem”, a „chrześcijaństwo jest przywilejem. Nie każdemu ten przywilej jest dany” – podkreśliła prelegentka. Drugiego dnia, podczas spotkania z młodzieżą, które przypadło w święto Podwyższenia Krzyża Św., rozważaliśmy jego znaczenie w życiu chrześcijanina. Niezwykła okazała się chwila, gdy mogliśmy podejść do krzyża, dotknąć go a nawet podnieść. Zawierzaliśmy ukrzyżowanemu Jezusowi swoje prośby, mówiliśmy o cierpieniach, prosiliśmy o wsparcie. W oczach wielu z nas pojawiły się wtedy łzy.  Na koniec zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.  Przez dwa dni zatrzymywaliśmy się również nad interpretacją Ewangelii. Dr I. Zielonka pomogła nam ją zrozumieć, odnieść do siebie, swojego życia za co serdecznie dziękujemy.

LES

W dniu 7.09 br. zgodnie z tradycją naszej parafii, wyruszyła kolejna piesza pielgrzymka z Tłuchowa do Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej. Po Mszy św. której, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski wyruszyła pielgrzymka pod przewodnictwem ks. prefekta Marka Czarciskiego. Mimo złych warunków pogodowych, w postaci deszczu i zimna, pielgrzymi ruszyli licznie, aby uczcić Cudowną Skępską. Po pierwszym etapie, pielgrzymka, zatrzymała się w pobliskich Źródłach, gdzie najpierw modlili się w Kaplicy NMP Królowej Polski, by następnie odpocząć w świetlicy wiejskiej przy ciepłym posiłku, przygotowanym przez mieszkańców wsi. Za co bardzo serdecznie jeszcze raz, im dziękujemy. Po krótkim odpoczynku, pielgrzymi wrócili na szlak, w akompaniamencie modlitwy i śpiewu.
Po kilku godzinach wędrówki radośni, choć lekko zmęczeni pielgrzymi dotarli w punkt zbiórki nad jeziorem Skępskim, skąd ruszyli razem z Orkiestrą z Tłuchowa pod batutą Józefa Jankowskiego, do Sanktuarium, mimo nieustającego deszczu. Mieszkańcy Skępego, witali przybyłych pielgrzymów uśmiechem i pozdrowieniami. Po dotarciu do klasztoru, witający pielgrzymów zakonnik, podziękował za siłę i wytrwałość Ducha Św., każdemu przybyłemu. Po uroczystym powitaniu Matki Bożej, wierni, skupieni w ciszy i pokorze, przedstawiali swoje prośby Matce Najświętszej oraz czcili cudowną figurę Matki Bożej Brzemiennej.
Nazajutrz, odbywała się msza odpustowa, którą koncelebrował biskup płocki ks. Piotr Libera, który w homilii, podkreślał wielokrotnie, że dziękuje wszystkim pielgrzymom, za wytrwałość i poświęcenie w dotarciu do Maryi, upominał również o wartościach chrześcijańskich i rodzinnych. Po mszy, wierni mieli okazję jeszcze raz podziękować za wszystkie łaski, Pani Skępskiej. Po czym, pielgrzymi, wraz z asystą parafialną i orkiestrą, wyruszyli w drogę powrotną. Po drodze modląc się w Kaplicy w Borku, gdzie znajduje się miejsce cudownego nawiedzenia Matki Bożej Skępskiej. Wychodząc z miasta,  liczni mieszkańcy oraz przyjezdni żegnali wszystkich pielgrzymów. Po zbiórce nad jeziorem Skępskim, pielgrzymi z Tłuchowa ruszyli w podróż powrotną, prosząc o bezpieczny powrót. Dzięki opiece Matki Bożej, pogoda nie sprawiała kłopotów, a i nogi "same szły". W Źródłach, znów przywitano pielgrzymów serdecznie i po modlitwie w Kaplicy, zaproszono na odpoczynek do świetlicy. Wieczorem w Tłuchowie, czekali na pielgrzymów, licznie zebrani mieszkańcy wśród nich ksiądz proboszcz. Następnie po przywitaniu, wszyscy wraz z asystą powrócili do Kościoła, aby podziękować Bogu i Maryi za bezpieczny powrót.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nasza pielgrzymka była tak wspaniała, Bóg zapłać.

K. Szcześniewka

Więcej artykułów…