Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Coroczna gala wręczenia honorowej nagrody „Tłuchowianin Roku” dostarcza wielu emocji. Tłuchowianie z niecierpliwością czekają na werdykt Kapituły, który publicznie ogłoszony zostaje podczas styczniowej gali. Przyznawanie zaszczytnego tytułu osobom, które aktywnością i zaangażowaniem wnoszą wkład w funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo rozpoczęto w roku 2004.  Inicjatorem wręczenia tytułu i pamiątkowej statuetki jest tutejszy proboszcz ks. Andrzeja Zakrzewski.

Przyznawanie zaszczytnego tytułu poprzedza corocznie Msza św. w intencji samorządowców i pracowników Urzędu Gminy Tłuchowo. Tegoroczna gala odbyła się 28 stycznia, tradycyjnie już w tłuchowskim Gminnym Ośrodku Kultury. Spośród kilku nominowanych do tej nagrody ludzi czynu w bieżącym roku nagrodę otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Tłuchowa.

Kapituła doceniła OSP za bezinteresowna pomoc ludziom, ochronę i ratowanie ich zdrowia i dobytku; kształtowanie humanitarnych postaw u młodzieży wobec pomocy zwierzętom, ratując ich z miejsc, z których same by się nie wydostały; za czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych i gminnych; za dawanie żywego przykładu jak godnie iż honorem nosić mundur i czapkę, na której widnieje orzełek; włączanie w swoje szeregi ludzi młodych, którzy wzorując się na tacie strażaku lub starszym bracie druhu, kształtują swoją osobowość i rozwijają pozytywne cechy charakteru; za dodawanie powagi i kolorytu wspólnym uroczystościom, marszom i akademiom, bowiem mundur i sztandar do tego zobowiązują, a mądrość  i roztropność w działaniu podkreślają ich piękną postawę- odczytała w uzasadnieniu przyznania tytułu sekretarz Kapituły Urszula Brożek.

Wraz z wręczeniem tytułu „Tłuchowianin Roku” przyznaje się również inne znaczące wyróżnienie, dla ludzi, którzy słowem pisanym rozsławiają swoją małą ojczyznę. Tegoroczną nagrodę „Srebrne Pióro” otrzymał zespół redakcyjny publikacji pt. „Historia Polski w tłuchowskich witrażach zamknięta”.  Książkę ilustrowaną zdjęciami tłuchowskich witraży zredagowali: Ks. Andrzej Zakrzewski, Ks. Marek Czarciński, Edyta Gąsiorowska, Marzanna Grudnicka – Sławińska, Anna Tłuchowska, Beata Gachewicz, Hanna Kozakiewicz, Klaudia Przymirska, Paulina Przymirska, Beata Stawska, Danuta Kupniewska, Radosław Różycki.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

LES

Z radością informujemy, że ks. Daniel Jankowski został proboszczem parafii pw. Matki Bożej w Faella, która należy do diecezji Fiesole (Italia). Ingres miał miejsce w ostatni czwartek.

Serdecznie ks. Proboszczowi gratulujemy.

Zapewne wszyscy mieszkańcy naszej parafii znają stare polskie przysłowie, które pochodzi z wiersza Stanisława Jachowicza WieśCudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.

Właśnie to przysłowie skłoniło grupę osób z naszej wspólnoty parafialnej do opracowania i wydania publikacji, w której zostały opisane witraże znajdujące się w tłuchowskiej świątyni, zawierające w swojej treści historię Polski. Tłuchowskie witraże bardzo często są podziwiane przez gości i turystów. Przybysze pytają o ich historię, są ciekawi komu je zawdzięczamy. A my sami, co o nich wiemy? Czy znamy ich przesłanie?

Ze wstępu

 

Po raz kolejny, mieszkańcy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie uroczyście obchodzili święto Trzech Króli. Barwny korowód, upamiętniający Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi, przeszedł ulicami Tłuchowa po raz trzeci.  W ulicznych jasełkach centralnymi postaciami byli Maryja i Józef jadący w powozie oraz królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Tuż za nimi podążali mieszkańcy parafii w symbolicznych koronach na głowie. Podczas przemarszu orszakowi towarzyszyła Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta, przy której dźwiękach rozbrzmiewało wspólne kolędowanie. W tłuchowskiej świątyni odprawiono następnie Mszę św. po zakończeniu której uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie zaprezentowali  jasełka.

Obchody święta Trzech Króli stały się  inicjatywą, która sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i społecznych. W pełnym radości orszaku, z uśmiechem i kolędą na ustach idzie uczeń, pracodawca, babcia, córka, urzędnik, strażak itd. Związani wspólną tradycją, radosnym czasem narodzenia Bożej Dzieciny wspólnie celebrują święto Objawienia Pańskiego.

Edyta Gąsiorowska

Zwycięzcami V Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. Ks. Wincentego Borkowskiego zostali:

1. Marek Zabost

2. Robert Grąbczewski

3. Kamil Raniszewski

Więcej artykułów…