Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Przez trzy lata relikwie bł. o. Honorata Koźmińskiego nawiedzały domy wiernych w Parafii Tłuchowo. Wędrowały od domu do domu, aby podczas 24 godzinnej wizyty domownicy mogli modlić się do świętego we własnych intencjach, intencjach rodzin oraz powołań kapłańskich. Podczas uroczystej Mszy św. kończącej peregrynację relikwii, proboszcz tłuchowskiej parafii ks. Andrzej Zakrzewski powiedział: Święci są nam potrzebni, żeby pomagać nam w codziennym życiu. Każdy z nas zmaga się z przeciwnościami losu: chorobą, wypadkiem, suszą czy gwałtowną ulewą. W naszym życiu spotkać nas mogą różne burze, które mogą przynieść wiele złego, dlatego tak ważna jest codzienna modlitwa. Każdy z nas ma prawo a nawet obowiązek iść przez  życie z Jezusem, bo tylko On może nam pomóc. Musimy modlić się o wiarę, która nada sens naszemu życiu. Goszcząc w swych domach bł. o. Honorata mogliśmy za jego pośrednictwem zanosić do Boga nasze prośby, zapewne w różnych intencjach. Modląc się do świętych wypraszamy łaski u Pana Boga. Bo przez życie nie możemy kroczyć samotnie. Musimy wędrować z Bogiem.

Uroczystą Mszę św. zakończyła procesja, na czele której kroczyły relikwie świętego niesione przez nowoprzyjętych podczas Mszy św. ministrantów.

Zakończenie peregrynacji relikwii poprzedzone było w tej parafii Rokiem świętych i błogosławionych. Od września 2011 roku wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie modlili się każdego kolejnego miesiąca do świętych i błogosławionych. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca na Mszach św. głoszone było kazanie o danym świętym oraz adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami do świętego. Każdej kolejnej niedzieli podczas nabożeństw wierni modlili się do poszczególnych orędowników. Również w zaciszu własnych domów, w codziennej modlitwie powierzali im swe rodziny, zanosili prośby i dziękowali za łaski.

Edyta Gąsiorowska

Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego obchodzona była w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie w sposób szczególny. Było to bowiem połączenie jednego z najważniejszych świąt Kościoła z wizytą dziesięciu kleryków I roku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku wraz z opiekunem ks. prof. Henrykiem Seweryniakiem. Jesteśmy tutaj po raz drugi- mówi ks. prof. Henryk Seweryniak. Dzięki życzliwości ks. kanonika Andrzeja Zakrzewskiego modlić się dziś będziemy o nowe powołania kapłańskie. To jeden z celów naszego tu przybycia. Wraz z Zesłaniem Ducha Świętego narodził się Kościół. Wydarzenie to wezwało apostołów do głoszenia światu przesłania Jezusa Chrystusa oraz świadczenia o jego życiu, działalności, przekazywania Jego przykazań i nauk. Dzisiejsza niedziela powołań ma pokazać drogę od Zesłania Ducha Świętego do powołania kapłańskiego. Wielu z tych młodych ludzi wstąpiło do seminarium z pewnym bagażem doświadczeń. Jeden zrezygnował ze świeckich studiów, dwóch wykonywało pracę zarobkową. A jednak pewnego dnia zrozumieli, iż ich życie należy do Boga. Drugim celem naszej tu wizyty jest pokazanie klerykom zwykłej niedzieli na parafii, pracy proboszcza i wikarego, którzy wykonują swoje niedzielne obowiązki.

Podczas niedzieli powołań młodzi klerycy uczestniczyli we wszystkich Mszach św. Każda z nich poprzedzona była prezentacją multimedialną o życiu seminaryjnym oraz uświetniona oprawą muzyczną w wykonaniu kleryków. Podczas kazań, które głosił ks. prof. Henryk Seweryniak, każdy z nich dawał świadectwo swego powołania.

Kolejnym punktem wizyty było uczestniczenie we  Mszy św. polowej w intencji rolników i dobrych urodzajów w miejscowości Kłobukowo. Mszy św. towarzyszyło święcenie pól, którego dokonał podczas przejazdu bryczką ks. prof. Henryk Seweryniak w asyście ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego. W Parafii Tłuchowo święcenie pól i zasiewów weszło już na stałe do tradycji. W bieżącym roku rolnicy spotkali się  na nabożeństwach przy ołtarzach polowych w miejscowościach: Kłobukowo, Jasień i Mysłakówko. Niedzielę powołań kapłańskich klerycy zakończyli rozmową z proboszczem parafii ks. Andrzejem Zakrzewskim na temat jego posługi kapłańskiej.

Edyta Gąsiorowska

W dniach 3-5 maja 2012 roku parafianie z Parafii Tłuchowo i Ligowo odbyli pielgrzymkę do Kowar, Karpacza, Krzeszowa, Jeleniej Góry, Pragi, Książa i Wrocławia.

Podziwiali m.in. europejską perłę Baroku czyli Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w Diecezji Legnickiej. Zwiedzili Karpacz i Jelenią Górę. Nie lada atrakcją okazał się pobyt w Pradze, gdzie pielgrzymi podziwiali cały kompleks praskich zabytków m.in. Stare Miasto, stary pałac królewski, Bazylikę i Klasztor św. Jerzego, Złotą uliczkę, Katedrę św. Vita. Ponadto zwiedzili Jelenią Górę, a w niej podziwiali m.in. Cerkiew św. Piotra  i Pawła, Ratusz, Bramę Wojanowską. Chociaż nie udało się zobaczyć wnętrza Zamku Książ, którego zwiedzanie było kolejnym punktem pielgrzymki, to jednak zwiedzający mogli podziwiać przepiękny kompleks zamkowy okalający tę piękną budowlę. Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta we Wrocławiu, gdzie nasi pielgrzymi zobaczyli m.in. Stare Miasto i słynną Panoramę Racławicką.

 

Edyta Gąsiorowska

1 maja br. ks. bp Roman Marcinkowski wizytował Parafię Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie. O godzinie 9:00 ks. biskup w asyście ministrantów i strażaków udał się na pierwszą Mszę św. Przed progiem tłuchowskiej świątyni wierni powitali ks. biskupa chlebem i solą oraz pieśnią powitalną w wykonaniu zespołu ludowego „Tłuchowiacy”. Następnie ks. biskup przyjął gorące słowa powitania od proboszcza parafii ks. Andrzeja Zakrzewskiego oraz dorosłych i najmłodszych parafian.

Msza św. której przewodniczył biskup płocki odprawiona została w intencji dzieci i matek oczekujących potomstwa. Po uroczystej Mszy św. ks. biskup spotkał się z grupami działającymi w tłuchowskiej parafii: Radą Parafialną, ministrantami i lektorami, asystą, członkami Akcji Katolickiej, scholą i Kołem Biblijno-Liturgicznym, grupą modlitewną bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, Zespołem Redakcyjnym Apostoła, Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – Społecznych oraz parafialnej strony internetowej, grupą liturgiczno – artystyczną oraz strażakami.

O godzinie 12:00 odbył się sakrament  bierzmowania, po którym ks. biskup udał się na tutejszy cmentarz parafialny, aby pomodlić się w intencji zmarłych duszpasterzy i parafian.

 

Edyta Gąsiorowska

 

Z radością informujemy, że 14-go kwietnia 2012 roku w Fiesole (Italia) święcenia kapłańskie otrzymał diakon Daniel Jankowski.

Gratulujemy i życzymy wielu Łask Bożych ks. Danielu.

Więcej artykułów…