Get Adobe Flash player
Start Archiwum

 

W dniu 22 stycznia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste wręczenie Honorowej Nagrody „TŁUCHOWIANIN ROKU”. Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją społeczną aktywnością i zaangażowaniem wnoszą swój indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo. Osobom, które przez to, co w przeszłości uczyniły i czynią nadal, stają się powodem do dumy i radości.

Kolejnym (ósmym już) laureatem nagrody „TŁUCHOWIANIN ROKU” został TOMASZ WOŹNICKI.

Kapituła, która obradowała 15 grudnia 2011r. doceniła Jego wieloletnią pracę zawodową, społeczną postawę, etykę, osobowość i wkład w rozwój Gminy Tłuchowo.

Uzasadniając wybór laureata, Sekretarz Kapituły Urszula Brożek odczytała:

Pan Tomasz Woźnicki to pierwszy Naczelnik Gminy Tłuchowo po jej powstaniu w dniu 01.01.1973r. i pierwszy Wójt tejże gminy po utworzeniu samorządu terytorialnego w 1990r. W sposób trwały zapisał się w historii gminy i powiatu lipnowskiego nie tylko jako organizator struktur administracyjnych, ale przede wszystkim jako dobry gospodarz. Dbał o poprawę warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę połączeń komunikacyjnych, meliorację i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Szukał rozwiązań poprawiających warunki funkcjonowania takich jednostek jak szkoły i straże. Z początkiem lat 90- tych, intensywnie i z pełną energią przystąpił do nadrobienia brakującej infrastruktury technicznej gminy. Wtedy to podjął działania zmierzające do rozbudowy sieci wodociągowej, telefonicznej, budowy oczyszczalni ścieków i dróg. Dbał o ład przestrzenny i ochronę środowiska. Po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę społeczną. Nadal jest Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tłuchowie, który dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i aktywnie włącza się w życie społeczne gminy. Sprawując przez trzy kadencje funkcję Członka Zarządu Powiatu zdecydowanie poprawił inicjatywę Rady Powiatu w kwestii oddłużenia szpitala w Lipnie co przyczyniło się do poprawy warunków leczenia chorych. Aktywną postawę wykazał również w dążeniu do zmodernizowania odcinków drogi powiatowej leżącej na terenie naszej gminy. ...

Tradycyjnie, tego wieczoru, wręczono też „Srebrne pióro.” Otrzymała je AGNIESZKA DYSZKIEWICZ za przygotowanie czytelników gazety parafialnej APOSTOŁ do beatyfikacji Jana Pawła II oraz za długoletnią pracę społeczną.


Anna Tłuchowska

 

Drodzy Czytelnicy!

Tłuchowskie Zeszyty Historyczno – Społeczne to opracowanie zawierające ważne materiały poświęcone dawnej i najnowszej historii naszej lokalnej społeczności, m.in. dokumenty, wspomnienia, relacje, publicystykę.
To, co wydarzyło się w przeszłości i to, co dzieje się dziś, niewątpliwie zasługuje na ocalenie od zapomnienia. Czasem bardzo niepozorne fakty z życia mogą stać się cennym źródłem informacji dla nas i przyszłych pokoleń. Nie zamykajmy więc oczu i uszu na to, czego codziennie jesteśmy świadkami, na ludzi, z którymi przyszło nam obcować czy to w pracy, czy w sklepie, na ulicy, w szkole…[Ze wstępu]


Święto 11 listopada jest w Gminie Tłuchowo okazją, aby  uczcić tę historyczną datę w sposób szczególny. Już od kilku lat 11 listopada odbywa się tu  Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej, którego inicjatorem  jest proboszcz tutejszej  Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Andrzej Zakrzewski. W tym roku to już VIII taki przegląd. Corocznie poprzedzony jest on apelem poległych i pomordowanych, złożeniem wieńców i wiązanek pod pomnikiem w centrum Tłuchowa oraz Mszą św. w intencji Ojczyzny. Tegoroczny przegląd, odbył się w nowo rozbudowanym  Gminnym Ośrodku Kultury.  Z roku na rok do udziału w Przeglądzie Pieśni Religijnej i Patriotycznej zgłasza się coraz więcej zainteresowanych. Wśród  zgłaszających się uczestników są soliści, zespoły  i  grupy muzyczne, zespół folklorystyczny, orkiestra oraz chóry. W br. wzięło w nim udział 11 wykonawców. Inicjator przeglądu ks. Andrzej Zakrzewski corocznie podkreśla ważność popularyzowania i podtrzymywania tradycji. Pieśń religijna i patriotyczna zawsze szła w parze, bo wartości takie jak Bóg i Ojczyzna są nierozłączne. Nie byłoby wolności, gdyby nie wiara. Kultywujmy więc tradycje i miejmy świadomość, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają wartości narodowe.

Widownia Gminnego Ośrodka Kultury zapełniona była po brzegi. Wśród widzów przybyłych na przegląd były władze gminne i samorządowe, dyrektorzy szkół, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy jak i przyjezdni.

Nie wyobrażam sobie tego święta bez Przeglądu Pieśni. Na scenie możemy podziwiać swoich najbliższych oraz znajomych. Atmosfera tego przeglądu skłania do refleksji, bo nie zawsze pamiętamy jakie mamy szczęście, że żyjemy w wolnym kraju. Dla pokolenia naszych dziadków patriotyzm był rzeczą oczywistą. Dziś dla młodych patriotyzm to abstrakcja,  należy  więc wyjaśniać, co on oznacza.  Może właśnie poprzez udział w szkolnych akademiach i  w takich przeglądach, łatwiej im będzie zrozumieć sens patriotycznych wartości powiedziała Zofia Kowalska obserwatorka przeglądu.

Edyta Gąsiorowska


Święci i błogosławieni dani są nam przez Kościół po to,  abyśmy idąc za przykładem ich życia, byli wiernymi ich naśladowcami. Po drugie, aby  byli oni naszymi orędownikami u Boga. Święci i błogosławieni ukazują nam drogę do zwycięstwa, które w życiu człowieka odnosi Bóg – uczył Ojciec Święty podczas spotkania na Krakowskich Błoniach w roku 1983.

Od września br. wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie modlą się każdego kolejnego miesiąca do świętych i błogosławionych. We wrześniu  modlono się do św. Maksymiliana Kolbego, w październiku do bł . Jana Pawła II, w listopadzie modlitwy zanoszone są do bł. Honorata, w  grudniu do św. Mikołaja, na styczeń przypada modlitwa do bł. Karoliny Kózkówny,  na luty – św. Faustyny, na marzec – św. Antoniego, kwiecień – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, maj – św. Floriana, a na czerwiec  do błogosławionych męczenników płockich Antoniego i Leona.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca na Mszach św. głoszone jest kazanie o danym świętym i adoracja Najświętszego  Sakramentu z modlitwami do  świętego. Każdej kolejnej niedzieli podczas nabożeństw wierni modlą się do poszczególnych orędowników.
We wrześniu po odprawionych  Mszach św. około 500 wiernych zabrało ze  sobą modlitwy, aby w zaciszu własnych domów, w codziennej modlitwie powierzać swe rodziny,  zanosić prośby i dziękować za łaski.

Rok ten ma na celu ożywienie kultu  świętych i błogosławionych w parafii oraz przygotować Tłuchowian do zakończenia peregrynacji relikwii bł. ojca Honorata Koźmińskiego. Jego relikwie przemierzają miejscowości tłuchowskiej parafii, nawiedzając domy wiernych już od roku 2009.


Edyta Gąsiorowska

Tegoroczne Tłuchowskie Święto Plonów rozpoczęło przejście barwnego korowodu dożynkowego spod budynku Urzędu Gminy Tłuchowo na stadion gminny, gdzie następnie odprawiona została Msza św. dziękczynna za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.
Dziś świętujemy dożynki – święto chleba powszedniego i tych, którzy go współtworzą – Boga i ludzi – rolników. Rolnik każdego dnia jest światkiem cudu. Obserwuje rodzące się życie, czy to w zagrodzie, czy to na polu. Jego codzienne obcowanie z przyrodą umacnia go w wierze.
Ma świadomość, że Bóg jest dawcą wszelkiego życia. Z napotykanych zjawisk przyrody
poznaje Stwórcę świata. Stanęliście tu dziś pełni skruchy i wiary z dziękczynną modlitwą na ustach, dziękując Bogu i Matce Najświętszej za to, co udało Wam się zebrać . Tak jak Wy dziękujecie dziś za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję Wam za waszą pracę - mówił w kazaniu ks. kan. Andrzej Zakrzewski proboszcz tutejszej parafii. Na zakończenie Mszy św. tradycyjnie podzielono się chlebem wypieczonym z mąki z tegorocznych zbiorów.
Po Mszy św. rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Tegoroczne misternie uwite wieńce ze zbóż, kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek to prawdziwe dzieła sztuki. Nie lada problem okazał się więc wybór najładniejszego wieńca dożynkowego. W kategorii Wieniec Tradycyjny miejsce I zdobyło Sołectwo Borowo, natomiast w kategorii Wieniec Nowoczesny I miejsce zajął wieniec Koła Gospodyń Wiejskich „Jagna” z Tłuchowa. Stowarzyszenie KGW „Jagna” corocznie odnosi sukcesy podczas konkursów na wieniec dożynkowy zarówno w powiecie, jak i województwie kujawsko-pomorskim.
Wszystkim licznie zebranym mieszkańcom gminy i przyjezdnym czas umiliły występy artystyczne, m.in. przedstawienie teatralne, występ zespołu folklorystycznego, konkursy i zabawy gospodarskie, pokaz teatru ognia. Lokalni przedsiębiorcy promowali swoje firmy i wyroby, a koła gospodyń dbały o głodnych i spragnionych. Całość uroczystości zakończyła zabawa taneczna, bo przecież Dożynki to też okazja do odpoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli.Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…