Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Po raz pierwszy mieszkańcy Parafii Tłuchowo, którym bliski jest aktywny wypoczynek, spotkali się w sali sportowej przy Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie, aby stanąć do rywalizacji w I Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Parafii Tłuchowo. Organizatorem turnieju, który odbył się 13 kwietnia 2012 roku był ks. Andrzej Zakrzewski – proboszcz tutejszej parafii oraz Uczniowski Klub Sportowy „TOP”, działający przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie.
28 zawodników rozegrało turniej w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wieku. Wśród zgłoszonych było 6 kobiet i 22 mężczyzn. Panie rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”, natomiast panowie – z uwagi na dużą liczbę uczestników –„do dwóch przegranych”.  Po 3 godzinach zaciętej i stojącej na wysokim sportowym poziomie gry wyłonieni zostali triumfatorzy turnieju.  Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Jankowska, drugie miejsce wywalczyła Sylwia Nadolska, zaś trzecie Eliza Zawadzka. Pozostałe lokaty zajęły odpowiednio: Monika Kubacka, Marta Dulska i Anna Tłuchowska.  Wśród panów wygrał Robert Urbański, drugie miejsce zajął Marek Bednarski, a najniższy stopień podium przypadł w udziale Jackowi Bonkowskiemu. Kolejne lokaty zajęli: Radosław Suski, Damian Koprowicz i Rafał Głuchowski.
Jestem zaskoczony tak licznym zainteresowaniem turniejem. Tenis stołowy zawsze miał swych sympatyków, których jak widać jest wielu w naszej parafii. Cieszy fakt, iż społeczeństwo w dobie komputeryzacji czuje potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego. Do rozgrywek zgłosili się  ludzie bardzo młodzi ale również emeryci. Myślę, że organizacja tego typu imprez sportowych w Parafii Tłuchowo stanie się tradycją. A muszę wspomnieć, że oprócz Turnieju Tenisa Stołowego organizujemy  już od kilku lat  Bieg o puchar św. Floriana, cieszący się również ogromnym zainteresowaniem  - powiedział organizator turnieju ks. Andrzej Zakrzewski.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami i medalami, a wszyscy uczestnicy mistrzostw  publikacją książkową Zastępy strażackie w Diecezji Płockiej. Fundatorem nagród był ks. Andrzej Zakrzewski.

Organizatorzy dziękują państwu Kurowskim, którzy ufundowali dla wszystkich grających słodycze i napoje.

 

Edyta Gąsiorowska

„Kościół naszym domem” – pod takim hasłem odbywały się w dniach 18-20 marca Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Przez trzy dni mogliśmy korzystać z sakramentu spowiedzi oraz uczestniczyć w Mszach św. z naukami rekolekcyjnymi, które głosił o. Józef Łaski z zakonu oo. Kapucynów w Zakroczymiu.

W ten szczególny czas spotkania z Bogiem i z samym sobą, czas nauki mądrości i roztropności, bycia lepszymi i wyrozumialszymi wsłuchiwaliśmy się w jakże proste i mądre słowa ojca rekolekcjonisty, który podkreślał, że Kościół jest naszym domem. Domem, w którym spotykamy się z radością, do którego wracamy ze skruchą, w którym uczymy się żyć zgodnie z przykazaniami. Fundamentem tego domu – jak mówił o. Józef Łaski – jest nasz dom rodzinny. Naszym zadaniem jest odnalezienie się w Domu Bożym, abyśmy umocnieni Eucharystią nieśli świadectwo wiary i dobroci.

Umocnieni udziałem w Eucharystii, nauką rekolekcyjną i pojednaniem z Bogiem i bliźnimi oczekujmy więc Cudu Zmartwychwstania.


Edyta Gąsiorowska

"Za grzechy nasze i całego świata" – wierni naszej parafii modlili się podczas Wieczoru Pokutnego, w sobotę 25 lutego 2012 roku.

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów nie tylko w kalendarzu liturgicznym, ale i w sercach wszystkich wierzących. Jest czasem przygotowania do Wielkanocy, czasem pojednania się z Bogiem i ludźmi, czasem nawrócenia, pokuty i przebaczenia.
Aby jednak nawrócenie mogło się dokonać potrzeba, aby wierni w natłoku codziennych obowiązków choć na chwilę zatrzymali się i wyciszyli. Biorąc udział w ceremonii posypania głów popiołem w Środę Popielcową okazali, że wstępują na drogę nawrócenia. Gdy nastała sobota po „Popielcu”, przyszli do kościoła, aby z autentyczną pokorą pochylić głowy przed Najwyższym i z odwagą przyznać się do własnych grzechów i słabości, by odkryć przed Bogiem wnętrze swojej duszy. Tego wieczoru każdy parafianin, kierując się własnymi potrzebami duchowymi, mógł znaleźć coś dla siebie.

Wieczór Pokutny otworzyła Msza Święta - źródło sił duchowych, a zaraz po niej rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni świadomi tego, że grzech jest realną rzeczywistością naszego życia, osłabia lub całkowicie niszczy naszą więź z Panem Bogiem, modlili się „za grzechy nasze i całego świata”- koronką do Miłosierdzia Bożego. Przedstawili Bogu swoje troski, nadzieje i z ufnością poddali je miłosiernej sprawiedliwości. Proste, lecz ujmujące słowa „Gorzkich Żali” wzbudziły smutek duszy, z powodu tego wszystkiego, co oddaliło ich od Boga i zaprowadziło Jezusa na krzyż. Następnie - Nabożeństwo Pokutne w wykonaniu młodzieży uzmysłowiło wszystkim konieczność przemiany serc i umysłów. Zwieńczeniem POKUTNEGO WIECZORU była Msza Święta w intencji godnego przeżycia tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które już wkrótce będziemy przeżywać.

W Wieczorze Pokutnym wzięła udział duża część naszej wspólnoty parafialnej. Oprócz wyznaczonych o różnych godzinach Mszy św., nabożeństw, adoracji - modlitw zbiorowych, wielu parafian nawiedzało kościół, aby w ciszy i spokoju oddać się modlitwie indywidualnej, spędzając sporo czasu przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Wielu z nas skorzystało z okazji, by zastanowić się nad swoim życiem, może coś przemyśleć, rozważyć, wyrazić skruchę, żal i podjąć duchową walkę z tym, co złe. Pełni ufności w Miłosierdzie Boże mamy nadzieję, że nasza pokorna modlitwa i chęć nawrócenia dotarły „ ...w ukryciu do ukrytego Boga ...”, a łaska nawrócenia wysłużona na krzyżu przywróci nas do godnego życia chrześcijańskiego.

Anna Tłuchowska

Konferencja

W dniu 25 lutego br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbył się wielkopostny Dzień Skupienia dla dziennikarzy z terenu diecezji płockiej. Był on adresowany m.in. do osób tworzących gazetki parafialne i strony internetowe parafii oraz do osób odpowiedzialnych za przekaz informacji w parafiach. Wśród przybyłych na spotkanie około 40 redaktorów, dziennikarzy i pracowników mediów lokalnych, znalazła się również 7 osobowa grupa z naszej parafii.

„Nie przypadkiem spotykamy się w Wielkim Poście, ponieważ jest to czas skłaniający do refleksji nad sobą, swoim życiem oraz swoją pracą. Taka refleksja potrzebna jest też ludziom mediów, którzy muszą odpowiedzialnie traktować swoje powołanie”, powiedziała podczas powitania Elżbieta Grzybowska - rzecznik diecezji.

Ważnym punktem wielkopostnego spotkania była konferencja pt. „Cena prawdy – ceną wiary”, wygłoszona przez ks. dr Marka Wilczewskego, wykładowcę w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz pracownika wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Tematem konferencji była praca dziennikarzy, którzy nie zawsze kierują się w swojej pracy prawdą. Często zdarza, że przedstawiciele mediów nie zajmują się publicystyką opartą na faktach, ale tworzą materiał propagandowy na potrzebę chwili. Tymczasem podstawowym celem dziennikarstwa jest służba prawdzie. Ta prawda w sposób szczególny powinna przyświecać dziennikarzowi, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział, że jest „Drogą, Prawdą i Życiem”. Człowiek, który świadomie i z premedytacją odrzuca prawdę, odrzuca także Tego, który jest Prawdą - odrzuca Chrystusa, mówił ks. Wilczewski.  Dziennikarz zatem powinien przekazywać informacje sprawdzone i prawdziwe. Nie powinien ograniczać się do pytania: co się stało? co się wydarzyło?”. Powinien pytać: „dlaczego tak się stało?” a tym samym „szukać przyczyn, kontekstów i próbować zrozumieć.

Osoby biorące udział w spotkaniu uczestniczyły również w koncelebrowanej Mszy św. w katedrze płockiej, której przewodniczył ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Po Mszy św. ciekawych informacji na temat  najważniejszych zabytkowych obiektów bazyliki katedralnej, udzielił zebranym ks. Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Dzień Skupienia był również okazją do integracji środowiska dziennikarzy, doskonałą chwilą na refleksje oraz momentem wymiany doświadczeń.

Edyta Gąsiorowska

 

W dniu 22 stycznia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste wręczenie Honorowej Nagrody „TŁUCHOWIANIN ROKU”. Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją społeczną aktywnością i zaangażowaniem wnoszą swój indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo. Osobom, które przez to, co w przeszłości uczyniły i czynią nadal, stają się powodem do dumy i radości.

Kolejnym (ósmym już) laureatem nagrody „TŁUCHOWIANIN ROKU” został TOMASZ WOŹNICKI.

Kapituła, która obradowała 15 grudnia 2011r. doceniła Jego wieloletnią pracę zawodową, społeczną postawę, etykę, osobowość i wkład w rozwój Gminy Tłuchowo.

Uzasadniając wybór laureata, Sekretarz Kapituły Urszula Brożek odczytała:

Pan Tomasz Woźnicki to pierwszy Naczelnik Gminy Tłuchowo po jej powstaniu w dniu 01.01.1973r. i pierwszy Wójt tejże gminy po utworzeniu samorządu terytorialnego w 1990r. W sposób trwały zapisał się w historii gminy i powiatu lipnowskiego nie tylko jako organizator struktur administracyjnych, ale przede wszystkim jako dobry gospodarz. Dbał o poprawę warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę połączeń komunikacyjnych, meliorację i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Szukał rozwiązań poprawiających warunki funkcjonowania takich jednostek jak szkoły i straże. Z początkiem lat 90- tych, intensywnie i z pełną energią przystąpił do nadrobienia brakującej infrastruktury technicznej gminy. Wtedy to podjął działania zmierzające do rozbudowy sieci wodociągowej, telefonicznej, budowy oczyszczalni ścieków i dróg. Dbał o ład przestrzenny i ochronę środowiska. Po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę społeczną. Nadal jest Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tłuchowie, który dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i aktywnie włącza się w życie społeczne gminy. Sprawując przez trzy kadencje funkcję Członka Zarządu Powiatu zdecydowanie poprawił inicjatywę Rady Powiatu w kwestii oddłużenia szpitala w Lipnie co przyczyniło się do poprawy warunków leczenia chorych. Aktywną postawę wykazał również w dążeniu do zmodernizowania odcinków drogi powiatowej leżącej na terenie naszej gminy. ...

Tradycyjnie, tego wieczoru, wręczono też „Srebrne pióro.” Otrzymała je AGNIESZKA DYSZKIEWICZ za przygotowanie czytelników gazety parafialnej APOSTOŁ do beatyfikacji Jana Pawła II oraz za długoletnią pracę społeczną.


Anna Tłuchowska

Więcej artykułów…