Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Zapewne wszyscy mieszkańcy naszej parafii znają stare polskie przysłowie, które pochodzi z wiersza Stanisława Jachowicza WieśCudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.

Właśnie to przysłowie skłoniło grupę osób z naszej wspólnoty parafialnej do opracowania i wydania publikacji, w której zostały opisane witraże znajdujące się w tłuchowskiej świątyni, zawierające w swojej treści historię Polski. Tłuchowskie witraże bardzo często są podziwiane przez gości i turystów. Przybysze pytają o ich historię, są ciekawi komu je zawdzięczamy. A my sami, co o nich wiemy? Czy znamy ich przesłanie?

Ze wstępu

 

Po raz kolejny, mieszkańcy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie uroczyście obchodzili święto Trzech Króli. Barwny korowód, upamiętniający Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi, przeszedł ulicami Tłuchowa po raz trzeci.  W ulicznych jasełkach centralnymi postaciami byli Maryja i Józef jadący w powozie oraz królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Tuż za nimi podążali mieszkańcy parafii w symbolicznych koronach na głowie. Podczas przemarszu orszakowi towarzyszyła Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta, przy której dźwiękach rozbrzmiewało wspólne kolędowanie. W tłuchowskiej świątyni odprawiono następnie Mszę św. po zakończeniu której uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie zaprezentowali  jasełka.

Obchody święta Trzech Króli stały się  inicjatywą, która sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i społecznych. W pełnym radości orszaku, z uśmiechem i kolędą na ustach idzie uczeń, pracodawca, babcia, córka, urzędnik, strażak itd. Związani wspólną tradycją, radosnym czasem narodzenia Bożej Dzieciny wspólnie celebrują święto Objawienia Pańskiego.

Edyta Gąsiorowska

Zwycięzcami V Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. Ks. Wincentego Borkowskiego zostali:

1. Marek Zabost

2. Robert Grąbczewski

3. Kamil Raniszewski

Biskup Płocki dr Piotr Libera, na prośbę Prowincjała OO. Bernardynów, mianował nowym proboszczem parafii pw. Zwiastowania N.M. P. w Skępem Ojca Hermana Kuchnika. Uroczysty ingres miał miejsce 12 listopada br. W czasie tej podniosłej uroczystości padły między innymi następujące słowa:  Na ołtarzu będziesz sprawował Eucharystię. Stojąc przy nim będziesz spoglądał w oczy sióstr i braci – twoich parafian. Przy nim będziesz upraszał dla nich błogosławieństwo. Połóż więc dłonie na ołtarzu, a sercem obejmij wszystkich swoich parafian – z Obrzędu liturgicznego wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza.

Uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji władz samorządowych, szkół, straży pożarnych, jak również tutejszych mieszkańców pod Pomnik Poległych i Pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej, rozpoczęto obchody tegorocznego święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Tłuchowo. Podczas apelu poległych, złożono hołd walczącym o wolność i niepodległość, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze.

Przy dźwiękach Tłuchowskiej Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej mieszkańcy gminy przeszli następnie ulicami Tłuchowa pod Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie pomodlono się przy mogile powstańców styczniowych.

O godz. 11.00 odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski.

Dzisiaj wspominamy ludzi, który w różnych okresach naszej historii - dla Ojczyzny: pracowali, cierpieli, a nawet umierali.. Byli to między innymi żołnierze, nauczyciele, naukowcy, mieszkańcy wsi, którzy żywili i często ukrywali naszych bojowników o wolność. […] nauczyciele na tajnych lekcjach, pod groźbą śmierci lub zsyłki, kształtowali serca i umysły młodych Polaków, a remizy strażackie były ośrodkami kultury polskiej, gdzie wystawiano sztuki, zakładano chóry, organizowano rożnego rodzaju odczyty i spotkania. Ileż ci ludzie mieli odwagi, aby swoje szlachetne zamierzenia zrealizować. Jakże musieli być sprytni, aby nie zostać aresztowanymi.[…] 6 XI 1939 r. hitlerowcy podstępnie aresztowali profesorów UJ. Umieszczono ich w obozach zagłady. Jednym z nich był prof. Stanisław Estreicher, który gdy zachorował w obozie i miał świadomość nadchodzącej śmierci, pożegnał się z kolegami słowami: Nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci- powiedział podczas kazania ks. Andrzej Zakrzewski.

Podczas obchodów niepodległościowych, corocznie odbywa się w Tłuchowie, zainicjowany w roku 2004 przez proboszcza Parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego, Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. W tym roku to już czternasty taki przegląd, który cyklicznie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród występujących znaleźli się: soliści, zespoły oraz chóry. W bieżącym roku na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 15 wykonawców.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…