Get Adobe Flash player
Start Archiwum

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten wpis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: »Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.«”

W sobotnie przedpołudnie 17 grudnia 2016 roku, z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Zespole Szkół w Tłuchowie odbył się IV Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Po 3 godzinach rozgrywek wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Robert Grąbczewski, który pokonał Karola Bukowskiego. Najniższy stopień podium przypadł w udziale Kamilowi Raniszewskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami oraz medalami.

To sobotnie spotkanie, upamiętniło pamięć o wielkim społeczniku parafii tłuchowskiej ks. Wincentym Borkowskim, proboszczu tłuchowskim w latach 1903-1935.

Edyta Gąsiorowska

19 listopada br. w Tłuchowie odbyły się dekanalne rozgrywki w piłce halowej. Oto wyniki: ministranci młodsi (Szkoła Podstawowa) - Tłuchowo–Skępe (Parafia Miłosierdzia Bożego)3:1. Ministranci starsi (Szkoła Ponadgimnazjalna) – Tłuchowo- Skępe (Parafia Miłosierdzia Bożego) 5:2. Zwycięzcy awansowali do turnieju rejonowego.

KC.

Święto odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność Tłuchowa obchodziła w modlitewnej i muzycznej atmosferze.  Uroczysty korowód pocztów sztandarowych jednostek OSP, szkół, Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Tłuchowie, który wyruszył sprzed Urzędu Gminy o godz. 15.30 poprowadziła Gminno - Parafialna Orkiestra  Dęta pod batutą Józefa Jankowskiego. Najpierw modlono się, złożono wińce i zapalono znicze przy pomniku Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej w centrum Tłuchowa, następnie przy mogile powstańców styczniowych znajdującej się obok kościoła. O godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny, którą celebrował i kazanie wygłosił tutejszy proboszcz  ks. kan. Andrzej Zakrzewski.  Dalsze obchody 98 rocznicy odzyskania  niepodległości  miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbył się XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Wzięło w nim udział 4 solistów i 9 zespołów wokalnych. W szerokim wachlarzu lokalnych artystów, począwszy od uczniów szkół  podstawowych, aż po chór klubu seniora „Vena”,znalazły się zarówno znane, jak i te najbardziej wyszukane pieśni patriotyczne i religijne. 11- listopadowa chwila zadumy z piosenką skłoniła tłuchowian, do refleksji nad przeszłością Ojczyzny oraz  jej zmaganiem o wolność i niepodległość.

Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej organizowany jest w Tłuchowie od 2004 r. Jego pomysłodawcą jest proboszcz ks. A. Zakrzewski. O niesłabnącej popularności tego wydarzenia, świadczy nie tylko duża frekwencja mieszkańców gminy, ale także zaangażowanie widowni we wspólny śpiew. Kontynuowana od 13 lat inicjatywa jest zatem nie tylko śpiewającą lekcją historii i patriotyzmu, ale doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej.

Anna Tłuchowska

Już po raz szósty w polskich kościołach zorganizowany został Tydzień Wychowania, podczas którego tym razem refleksje na temat wychowania skupiły się wokół tajemnicy Miłosierdzia Boga i odpowiedzi człowieka, który go doświadcza.

Parafia Tłuchowo corocznie organizuje we wrześniowym tygodniu Msze św. z nauką dla uczniów, rodziców i nauczycieli, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty oraz wyjazd młodzieży do Rostkowa. Od trzech lat ponadto, dzięki pomysłowi ks. proboszcza Andrzeja Zakrzewskiego, tłuchowska młodzież może walczyć o podium w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar św. Stanisława. W dniach od 5 do 23 września, na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Tłuchowie, o zwycięstwo rywalizowało łącznie 50 uczennic i uczniów w wieku od 10 do 13 lat. Drużyną, która zdobyła okazałą statuetkę patrona młodzieży została klasa VI „b”, drugie miejsce wywalczyła klasa VI „c”, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła drużyna klasy V „b”.

Fundatorem nagród był ks. kan. Andrzej Zakrzewski, a współorganizatorem rozgrywek Uczniowski Klub Sportowy „Top”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe figurki św. Stanisława, a cały turniej przebiegł w przyjaznej i sportowej atmosferze.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…