Get Adobe Flash player
Start Archiwum

97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona była w gminie Tłuchowo bardzo uroczyście. Od 12 lat z inicjatywy tutejszego proboszcza ks. Andrzeja Zakrzewskiego cyklicznie odbywa się tu Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej, który jest jednym z elementów 11- listopadowego święta.

Uroczystość rozpoczął przemarsz ulicami Tłuchowa pocztów sztandarowych jednostek OSP, szkół, Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Tłuchowie oraz delegacji pod pomnik Poległych i Pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej. Tłuchowianie upamiętnili, tych którzy zginęli w walce za Ojczyznę podczas apelu poległych. Dopełnieniem hołdu złożonego bojownikom o wolność było złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy. Przy dźwiękach Gminno - Parafialnej Orkiestry Dętej udano się następnie pod kościół parafialny, gdzie znajduje się mogiła powstańców styczniowych. Tutaj zatrzymano się na krótką modlitwę.

O godz. 11:00 odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Podczas kazania wygłoszonego do zebranych na wspólnej modlitwie Tłuchowian, proboszcz parafii ks. Andrzej Zakrzewski modlił się następującymi słowami: Pomóż nam Miłosierny Jezu obudzić chrześcijańskiego ducha narodu polskiego. Spraw, aby chrześcijańskie sumienia zmartwychwstały. Dokonaj również cudu zmartwychwstania ludzkich twarzy, gdyż miliony ludzi chodzą dzisiaj w maskach, mając miliony obcych twarzy, bo swoje gdzieś zagubili

Po Mszy św. przemaszerowano następnie do Gminnego Ośrodka Kultury na XII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. W tym roku na scenie zaprezentowało się 15 wykonawców, m.in. orkiestra, chóry, zespoły wokalne oraz soliści. Widzowie mogli podziwiać nie tylko kunszt muzyczny i wokalny występujących, ale również piękną oprawę taneczną, stroje i atrybuty niepodległościowe ( biało-czerwone kwiaty, balony), nie wspominając o repertuarze piosenek i pieśni.

Tłuchowianie nie kryją dumy z lokalnych inicjatyw. Każde ze świąt obchodzi się w tej parafii uroczyście, ale to 11-listopadowe chyba najbardziej chwyta za serce i zmusza do zadumy.

Edyta Gąsiorowska

25 października na wszystkich Mszach świętych wolontariusze z naszego Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży przeprowadzili akcję „Napełnij Dzban”. Celem akcji było przybliżenie idei Światowych Dni Młodzieży i prośba o pomoc w ich organizacji oraz zbiórka pieniędzy na przyjazd młodzieży z Armenii , Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju do naszej diecezji. Inicjatorem i patronem Światowych Dni  Młodzieży jest święty Jan Paweł II.

Ostatni raz Polska była gospodarzem Światowych Dni  Młodzieży  w 1991 roku – wówczas młodzi z całego świata zebrali się w Częstochowie, by tam wspólnie modlić się i oddawać cześć Bogu. Teraz ponownie przygotowujemy się do tego ważnego wydarzenia. Centralne spotkanie młodych odbędzie się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Główne obchody zostaną poprzedzone pobytem grup zagranicznych w każdej diecezji w kraju – w naszej płockiej diecezji spotkania te zaplanowano od 20 do 25 lipca 2016 roku. Sześciodniowy program obejmuje: dzień zakwaterowania i otwarcia, dzień kultury i historii, dzień miłosierdzia, dzień wspólnoty i świadectwa, dzień rodziny i rekreacji oraz dzień posłania i wyjazdu.

Już teraz każdy z nas może włączyć się w Światowe Dni Młodzieży. Wciąż prowadzona jest rejestracja wolontariuszy, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży  będą pomagać m.in. w obsłudze spotkań modlitewnych i artystycznych czy chociażby w opiece i pomocy młodzieży zagranicznej w dotarciu do punktów spotkań i zakwaterowania. Istnieje także możliwość przyjęcia pielgrzyma – osoby z innego kraju, która na czas Światowych Dni Młodzieży może zagościć w naszym domu.

Na stronie internetowej: ddmstudnia.pl można uzyskać szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z organizacją spotkania młodych w Krakowie.

Klaudia Przymirska

29 września br. o godzinie 12:00 w parafii Parciaki rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Eugeniusza Lubczyńskiego. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. inf. Ludomir Kokosiński, a kazanie wygłosił ks. Ryszard Berk pochodzący z parafii Parciaki.

Śp. ks. kan. Eugeniusz Lubczyński był proboszczem naszej parafii w latach 1981 – 1997. Na uroczystości pogrzebowe udała się 15 osobowa delegacja z parafii Tłuchowo. Na pogrzeb przybyło 50 kapłanów.

D.D.

Modlitwa do Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce


Bądź pozdrowiona, w Świętej Lipce królująca, przeczysta Bogurodzico Dziewico, najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników!

Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Matko Boga, żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką, której z ufnością oddaję się na wieki.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, dusze wszystkich sprawiedliwych, które w ciągu wieku na tym miejscu cześć Ci oddawały i ofiary składały dla pomnożenia chwały Twojej.

Amen.

19 września dzieci i młodzież z naszej parafii, po raz kolejny udali się na pielgrzymkę do Przasnysza i Rostkowa - miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem "Błogosławieni Miłosierni" miała miejsce już po raz 33. Tym razem młodym pielgrzymom towarzyszyły  Znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikona Matki Bożej.

Nasze pielgrzymowanie jak co roku odbywało się w dwóch grupach. Do południa dzieci spotkały się na placu przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Mszy św., dla dzieci przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, natomiast kazanie wygłosił ks. Andrzej Janicki, pracownik Sądu Biskupiego w Płocku.

Zwracał się w nim między innymi do dzieci, by odkrywali swoje powołanie na wzór św. Stanisława Kostki i by temu powołaniu byli wierni. Ich patron miał świadomość powołania przez Boga i konsekwentnie do tego dążył. Kaznodzieja przekonywał też młodych słuchaczy, że w odkryciu powołania pomoże im „czyste serce”, ale też „różaniec w kieszeni”. Zachęcał dzieci do częstej modlitwy różańcowej, ponieważ ona „pomoże podążać drogą powołania”.

Z kolei młodzież naszej parafii i całej płockiej diecezji spotkała się po południu przed kościołem farnym w Przasnyszu, gdzie wzięła udział w Eucharystii pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery. W swoim kazaniu ks. Biskup wzywał młodych: „Bóg nie krępuje, nie zniewala, nie zabiera twojej wolności, nie łamie miłości, nie zdradza. Przeciwnie: `Bóg rozwesela młodość`, aby nie była płytka i chwilowa, ale odważna i pełna nadziei. Tak jak ubezpieczamy różne rzeczy i mienie przed kradzieżą bądź zniszczeniem, tak dziś zechciejcie ubezpieczyć waszą młodość w Bogu. Nie dajcie się okraść z młodości”.

Odwołał się również do obecnych na Eucharystii Krzyża i Ikony Matki Bożej – Znaków Światowych Dni Młodzieży. Prosił, by Krzyża „dotknąć z wiarą, obciążyć swoją troską, smutkiem, grzechem”, natomiast Ikonę „ucałować i zawierzyć jej poszukiwanie prawdziwej miłości”.

Ponadto w czasie Mszy św. bp Piotr Libera dokonał aktu posłania wolontariuszy ŚDM z diecezji płockiej.

Po Mszy św.,  młodzież w czternastu grupach przeszła pieszo z Przasnysza do Rostkowa z Krzyżem i Ikoną ŚDM. W trakcie tej drogi młodzi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważania przygotowała młodzież z Diecezjalnego Biura ŚDM, natomiast Znaki ŚDM między kolejnymi stacjami niosła młodzież z poszczególnych dekanatów naszej diecezji. Młodzież naszego dekanatu niosła krzyż i ikonę od XIII do XIV stacji Drogi Krzyżowej.

Po dojściu do  Rostkowa młodzież przekazała Znaki ŚDM reprezentantom grekokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej. Poprzedziło je wzruszające pożegnanie z krzyżem, przekazywanie go w tłumie z rąk do rąk, ponad głowami obecnych.

Uradowani i umocnieni duchowo wróciliśmy szczęśliwie późnym wieczorem do Tłuchowa.

Ks. Marek Czarciński

Więcej artykułów…