Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Kapituła Honorowej Nagrody „Tłuchowianin Roku” już po raz trzynasty wybrała laureata plebiscytu, którego pomysłodawcą jest proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie ks. Andrzej Zakrzewski. Miano „Tłuchowianina Roku” otrzymują osoby, które swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój Gminy Tłuchowo. Po raz pierwszy w roku 2004 nagrodę w tym plebiscycie otrzymał wieloletni nauczyciel, wychowawca, dokumentalista i publicysta, zajmujący się historią Gminy Tłuchowo i Ziemi Dobrzyńskiej - Tadeusz Pawłowski.

Tegoroczny honorowy tytuł „Tłuchowianin Roku 2016” otrzymał Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia”. Sekretarz Kapituły Urszula Brożek uzasadniła przyznanie nagrody tłuchowskiemu klubowi następująco: Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” to stowarzyszenie ludzi z pasją, którzy kochają piłkę nożną i poświęcają jej wiele swojego wolnego czasu. Współorganizują imprezy na stadionie gminnym. Wszelkie prace na rzecz zespołu wykonują społecznie(…). Kapituła doceniła klub sportowy w szczególności za: kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, za organizowanie czasu wolnego młodzieży i pożyteczne jego spędzanie, za kształtowanie postaw fer play i osobowości młodej części naszego społeczeństwa poprzez przestrzeganie reguł i zasad gry, za budzenie dumy ze zbiorowych osiągnięć i osobistych czynów, za współorganizowanie imprez gminnych i promocję naszej gminy.

Uroczystość wręczenia statuetki, ufundowanej przez Wójta Gminy Tłuchowo Krzysztofa Dąbkowskiego, odbyła się 29 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie.

Tłuchowska uroczystość jest również okazją do wręczenia jeszcze jednej znaczącej nagrody – Srebrnego Pióra, której pomysłodawcą i fundatorem jest również ks. Andrzej Zakrzewski. Nagroda ta wręczana jest osobom, które promują parafię i gminę Tłuchowo m.in. w prasie lokalnej, ponadlokalnej oraz publikacjach książkowych. Tegoroczną nagrodę otrzymała Marzanna Grudnicka – Sławińska, autorka fotografii, rysunków i projektów graficznych oraz współautorka albumów promujących gminę i parafię tłuchowską.

Przyznanie zaszczytnych nagród poprzedziła Msza św. w intencji pracowników Urzędu Gminy Tłuchowo oraz samorządowców.

Edyta Gąsiorowska

Ulicami Tłuchowa, w święto Objawienia Pańskiego,  po raz drugi przemaszerował orszaku Trzech Króli. O godz. 11:00 sprzed budynku Zespołu Szkół, przy dźwiękach Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej, przy współudziale szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, straży pożarnych, Gminnego Ośrodka Kultury, barwny korowód ruszył ulicami Tłuchowa, aby pokłonić się Nowonarodzonemu.  Na trasie przemarszu uczestnicy orszaku mogli zobaczyć dwie sceny ulicznych jasełek. Aby tradycji stało się zadość, głowy uczestników przemarszu zdobiły korony. Święto Trzech Króli zakończyła Msza św.

LES

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten wpis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: »Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.«”

W sobotnie przedpołudnie 17 grudnia 2016 roku, z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Zespole Szkół w Tłuchowie odbył się IV Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Po 3 godzinach rozgrywek wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Robert Grąbczewski, który pokonał Karola Bukowskiego. Najniższy stopień podium przypadł w udziale Kamilowi Raniszewskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami oraz medalami.

To sobotnie spotkanie, upamiętniło pamięć o wielkim społeczniku parafii tłuchowskiej ks. Wincentym Borkowskim, proboszczu tłuchowskim w latach 1903-1935.

Edyta Gąsiorowska

19 listopada br. w Tłuchowie odbyły się dekanalne rozgrywki w piłce halowej. Oto wyniki: ministranci młodsi (Szkoła Podstawowa) - Tłuchowo–Skępe (Parafia Miłosierdzia Bożego)3:1. Ministranci starsi (Szkoła Ponadgimnazjalna) – Tłuchowo- Skępe (Parafia Miłosierdzia Bożego) 5:2. Zwycięzcy awansowali do turnieju rejonowego.

KC.

Więcej artykułów…