Get Adobe Flash player
Start Archiwum

W sobotę 5 marca ok. 30 osób spotkało się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku na wielkopostnym Dniu Skupienia dla redaktorów mediów parafialnych i świeckich. Spotkanie rozpoczął ks. biskup Piotr Libera, który we wstępie podkreślił, iż „trudno wyobrazić sobie Kościół bez mediów. Praca w nich, to bardzo ważna misja, a zarazem posłannictwo ludzi utożsamiających się z Kościołem, którzy głoszą Ewangelię na dachach”. Konferencję pod hasłem „Kościół a media” dla uczestników spotkania wygłosił ks. Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

W dalszej części głos zabrał Mariusz Szuper z Biura Diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży. Zapoznał uczestników spotkania z przygotowaniami diecezji do ŚDM. Nadmienił, iż do diecezji płockiej na Dni ŚDM chce przyjechać 1300 osób z zagranicy, m.in. z: Armenii, Brazylii, Francji, Włoch, Ukrainy, Wenezueli, Ekwadoru, Peru, USA i Singapuru.

Ponadto uczestnicy Dnia Skupienia uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy św. Benedykta, której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz rekolekcjonista Krzysztof Świerczyński. Przed Mszą św. można było przystąpić do sakramentu pokuty.

Dziennikarze zwiedzili również dwie wystawy w Muzeum Diecezjalnym: pierwszą dotyczącą pobytu św. siostry Faustyny Kowalskiej w Płocku, drugą - obrazów Madonn autorstwa Wisławy Kwiatkowskiej i Krystyny Szalewskiej.

E.G.

Po raz dwunasty mieszkańcy gminy Tłuchowo wybrali laureata Honorowej Nagrody Tłuchowianin Roku 2015. Wyróżnienie to, przyznawane od 2004 roku z inicjatywy tutejszego proboszcza ks. Andrzeja Zakrzewskiego, otrzymują osoby, które swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji samorządowców. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury dokonano oficjalnego ogłoszenia laureata tego zaszczytnego tytułu. Tłuchowianinem Roku 2015 został młody motoparalotniarz Wojciech Bógdał. W uzasadnieniu werdyktu podano liczne osiągnięcia sportowe tłuchowianina. Laureat jest m.in. indywidualnym Mistrzem Świata (2015) i Mistrzem Europy (2014) w slalomach motoparalotniowych, Mistrzem Świata w sztafecie, trzykrotnym drużynowym Mistrzem Świata, podwójnym mistrzem (2015) i podwójnym wicemistrzem (2014) Polski w slalomach i konkurencjach klasycznych. Ponadto Wojciech Bógdał uzyskał VI lokatę podczas Igrzysk Lotniczych w Dubaju (2015), IV- tą na Mistrzostwach Świata 2014 w Matkopuszta (Węgry), III-cią w Slalomowych Mistrzostwach Czech 2013, III-cią w Slalomowych Mistrzostwach Polski 2013 w Rudnikach, został Drużynowym Mistrzem Europy 2014. Pamiątkową statuetkę wręczył wyróżnionemu Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski.

Tego dnia została wręczona również inna nagroda, przyznawana corocznie przez jej inicjatora ks. Andrzeja Zakrzewskiego. Wyróżnienie dla osób, które promują gminę i parafię w mediach – Srebrne Pióro otrzymała redaktorka biuletynu parafialnego Apostoł, Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – Społecznych oraz strony internetowej parafii – Klaudia Przymirska oraz Zespół Redakcyjny kwartalnika „Tłuchowiaczek”. Podczas gali wręczono także Nagrodę im. ks. Wincentego Borkowskiego, przyznawaną osobom, które działają na rzecz zwiększenia atrakcyjności i potencjału gospodarczego gminy. Wyróżnienie to z rąk wójta gminy Tłuchowo otrzymał prezes Banku Żywności w Płocku Marek Kuczyński oraz z-ca prezesa Aldona Cybulska.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Gąsiorowska

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO

DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

O NOMINACJI NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za tę decyzję jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny.

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej.

Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji.

Płock, dnia 23 stycznia 2016 roku

† Piotr Libera

Biskup Płocki

W święto Objawienia Pańskiego, mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi, tłuchowska parafia po raz pierwszy zorganizowała przemarsz orszaku Trzech Króli. Inicjatorem ulicznych jasełek jest tutejszy proboszcz ks. Andrzej Zakrzewski. Przy współudziale szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, straży pożarnych, Gminnego Ośrodka Kultury, sprzed budynku tutejszej szkoły, przy dźwiękach Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej, barwny korowód ruszył ulicami Tłuchowa, aby pokłonić się Nowonarodzonemu. Nie lada atrakcją okazały się być postaci Maryi i Józefa jadących powozem. Aby tradycji stało się zadość, głowy uczestników orszaku zdobiły korony.
Święto Trzech Króli zakończyła Msza św.

Edyta Gąsiorowska

Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas,
Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony
w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen
.

Więcej artykułów…