Get Adobe Flash player
Start Archiwum

25 października na wszystkich Mszach świętych wolontariusze z naszego Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży przeprowadzili akcję „Napełnij Dzban”. Celem akcji było przybliżenie idei Światowych Dni Młodzieży i prośba o pomoc w ich organizacji oraz zbiórka pieniędzy na przyjazd młodzieży z Armenii , Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju do naszej diecezji. Inicjatorem i patronem Światowych Dni  Młodzieży jest święty Jan Paweł II.

Ostatni raz Polska była gospodarzem Światowych Dni  Młodzieży  w 1991 roku – wówczas młodzi z całego świata zebrali się w Częstochowie, by tam wspólnie modlić się i oddawać cześć Bogu. Teraz ponownie przygotowujemy się do tego ważnego wydarzenia. Centralne spotkanie młodych odbędzie się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Główne obchody zostaną poprzedzone pobytem grup zagranicznych w każdej diecezji w kraju – w naszej płockiej diecezji spotkania te zaplanowano od 20 do 25 lipca 2016 roku. Sześciodniowy program obejmuje: dzień zakwaterowania i otwarcia, dzień kultury i historii, dzień miłosierdzia, dzień wspólnoty i świadectwa, dzień rodziny i rekreacji oraz dzień posłania i wyjazdu.

Już teraz każdy z nas może włączyć się w Światowe Dni Młodzieży. Wciąż prowadzona jest rejestracja wolontariuszy, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży  będą pomagać m.in. w obsłudze spotkań modlitewnych i artystycznych czy chociażby w opiece i pomocy młodzieży zagranicznej w dotarciu do punktów spotkań i zakwaterowania. Istnieje także możliwość przyjęcia pielgrzyma – osoby z innego kraju, która na czas Światowych Dni Młodzieży może zagościć w naszym domu.

Na stronie internetowej: ddmstudnia.pl można uzyskać szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z organizacją spotkania młodych w Krakowie.

Klaudia Przymirska

29 września br. o godzinie 12:00 w parafii Parciaki rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Eugeniusza Lubczyńskiego. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. inf. Ludomir Kokosiński, a kazanie wygłosił ks. Ryszard Berk pochodzący z parafii Parciaki.

Śp. ks. kan. Eugeniusz Lubczyński był proboszczem naszej parafii w latach 1981 – 1997. Na uroczystości pogrzebowe udała się 15 osobowa delegacja z parafii Tłuchowo. Na pogrzeb przybyło 50 kapłanów.

D.D.

Modlitwa do Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce


Bądź pozdrowiona, w Świętej Lipce królująca, przeczysta Bogurodzico Dziewico, najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników!

Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Matko Boga, żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką, której z ufnością oddaję się na wieki.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, dusze wszystkich sprawiedliwych, które w ciągu wieku na tym miejscu cześć Ci oddawały i ofiary składały dla pomnożenia chwały Twojej.

Amen.

19 września dzieci i młodzież z naszej parafii, po raz kolejny udali się na pielgrzymkę do Przasnysza i Rostkowa - miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem "Błogosławieni Miłosierni" miała miejsce już po raz 33. Tym razem młodym pielgrzymom towarzyszyły  Znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikona Matki Bożej.

Nasze pielgrzymowanie jak co roku odbywało się w dwóch grupach. Do południa dzieci spotkały się na placu przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Mszy św., dla dzieci przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, natomiast kazanie wygłosił ks. Andrzej Janicki, pracownik Sądu Biskupiego w Płocku.

Zwracał się w nim między innymi do dzieci, by odkrywali swoje powołanie na wzór św. Stanisława Kostki i by temu powołaniu byli wierni. Ich patron miał świadomość powołania przez Boga i konsekwentnie do tego dążył. Kaznodzieja przekonywał też młodych słuchaczy, że w odkryciu powołania pomoże im „czyste serce”, ale też „różaniec w kieszeni”. Zachęcał dzieci do częstej modlitwy różańcowej, ponieważ ona „pomoże podążać drogą powołania”.

Z kolei młodzież naszej parafii i całej płockiej diecezji spotkała się po południu przed kościołem farnym w Przasnyszu, gdzie wzięła udział w Eucharystii pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery. W swoim kazaniu ks. Biskup wzywał młodych: „Bóg nie krępuje, nie zniewala, nie zabiera twojej wolności, nie łamie miłości, nie zdradza. Przeciwnie: `Bóg rozwesela młodość`, aby nie była płytka i chwilowa, ale odważna i pełna nadziei. Tak jak ubezpieczamy różne rzeczy i mienie przed kradzieżą bądź zniszczeniem, tak dziś zechciejcie ubezpieczyć waszą młodość w Bogu. Nie dajcie się okraść z młodości”.

Odwołał się również do obecnych na Eucharystii Krzyża i Ikony Matki Bożej – Znaków Światowych Dni Młodzieży. Prosił, by Krzyża „dotknąć z wiarą, obciążyć swoją troską, smutkiem, grzechem”, natomiast Ikonę „ucałować i zawierzyć jej poszukiwanie prawdziwej miłości”.

Ponadto w czasie Mszy św. bp Piotr Libera dokonał aktu posłania wolontariuszy ŚDM z diecezji płockiej.

Po Mszy św.,  młodzież w czternastu grupach przeszła pieszo z Przasnysza do Rostkowa z Krzyżem i Ikoną ŚDM. W trakcie tej drogi młodzi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważania przygotowała młodzież z Diecezjalnego Biura ŚDM, natomiast Znaki ŚDM między kolejnymi stacjami niosła młodzież z poszczególnych dekanatów naszej diecezji. Młodzież naszego dekanatu niosła krzyż i ikonę od XIII do XIV stacji Drogi Krzyżowej.

Po dojściu do  Rostkowa młodzież przekazała Znaki ŚDM reprezentantom grekokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej. Poprzedziło je wzruszające pożegnanie z krzyżem, przekazywanie go w tłumie z rąk do rąk, ponad głowami obecnych.

Uradowani i umocnieni duchowo wróciliśmy szczęśliwie późnym wieczorem do Tłuchowa.

Ks. Marek Czarciński

Dnia 7 września 2015 roku z naszej parafii po raz kolejny wyruszyła piesza oraz rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium w Skępem. Pomimo padającego deszczu i chłodnej aury, po Mszy świętej sprawowanej przez księdza Marka Czarcińskiego, parafianie z pieśnią na ustach udali się w podróż ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mieszkańcy Źródeł z ogromną gościnnością przyjęli wszystkich przybyłych, a także przygotowali dla nich poczęstunek, który dodał energii na dalszą drogę.

W Skępem przy Jeziorze Świętym do pielgrzymów dołączyła Gminno-parafialna orkiestra dęta. Przy dźwiękach instrumentów muzycznych wierni uroczyście przeszli ulicami miasta, by po długiej wędrówce dotrzeć do Domu Matki Skępskiej. Na miejscu Ojcowie Bernardyni serdecznie powitali naszych parafian. Był czas na wspólną modlitwę, zaś wieczorem odbyły się Nieszpory Maryjne z kazaniem pod przewodnictwem prowincjała z Ukrainy – o. Dobrosława Kopysteryńskiego. We wtorek 8 września po sumie odpustowej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, parafianie udali się w drogę powrotną. Pogoda w tym roku nie była zbyt łaskawa, jednak dobre samopoczucie, wzajemna życzliwość i solidarność towarzyszyła wszystkim uczestnikom, bo pielgrzymka ma w sobie niezwykłą moc – łączy ludzi, buduje dobro i zbliża nas do Pana Boga.

Klaudia Przymirska

Więcej artykułów…