Get Adobe Flash player
Start Archiwum

Wielki Czwartek

«Jak niegdyś Zbawiciel pragnął, aby uczniowie towarzyszyli mu w modlitwie po ostatniej Wieczerzy, tak dzisiaj wzywa nas, abyśmy czuwali i modlili się razem z  Nim, rozważając z wdzięcznością Tajemnicę Jego Ofiary i eucharystycznej obecności»

 

 

 


Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia tajemnicę naszego zbawienia: śmierci Chrystusa. O tej godzinie, o której kiedyś na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzyżu, za miastem umiera Jezus, Baranek, który na swoje ramiona wziął grzechy nas wszystkich. Zgodnie z tradycją pierwszych wieków, Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wiernych do Adoracji Krzyża. Wielki Piątek jest dniem miłosierdzia, przebaczenia i obietnicą szczerej odnowy życia chrześcijańskiego.


Wielka Sobota

W blasku płomienia Paschału przyjmujemy Orędzie Wielkanocne. Głosi ono w uroczystej formie nadejście świąt Paschalnych.
Wzywa do składania dziękczynienia Bogu za dar Chrystusowego zmartwychwstania, a podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej zachęca do radości, że Chrystus Zmartwychwstały opromienia swoją światłością cały świat i życie każdego z nas.

Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, co roku organizuje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
27.03.2015r.  w remizie strażackiej  w Mysłakówku  odbyły się eliminacje gminno - powiatowe. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Podczas konkursu uczniowie szkół podstawowych w Tłuchowie i w Mysłakówku oraz gimnazjum w Tłuchowie, zmagali się z niełatwymi pytaniami z zakresu pożarnictwa. Komisja konkursowa, w skład której weszli: dh Hanna Listkowska – Sekretarz Oddziału Gminnego OSP RP w Tłuchowie, bryg. Jerzy Fydrych – Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Lipnie i bryg. Ireneusz Poturalski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie,  bardzo wnikliwie i szczegółowo oceniała odpowiedzi uczestników.

W kategorii szkół podstawowych, najlepszymi okazali się:

I -  Damian Krzemiński ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

II – Agnieszka Bukowska ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

III – Kacper Stasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Tłuchowie

W grupie gimnazjalnej, najlepszymi okazali się:

I – Tomasz Grzywiński

II – Izabela Jarzębowska

III – Kamil Kożuchowski

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, gratulujemy!

Damianowi Krzemińskiemu i Tomkowi Grzywińskiemu życzymy powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 22 kwietnia w Sępólnie Krajeńskim.

Anna Tłuchowska

28 marca grupa parafian odbyła pielgrzymkę autokarową do Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej. Klerycy WSD Księży Pallotynów przygotowali Misterium Męki Pańskiej - Męka oczami Piotra w reżyserii kl. Jana Jonatana Modrzejewskiego SAC. W drodze do Ołtarzewa odwiedziliśmy Niepokalanów.


22 marca motocykliści należący do klubu „Wolny Duch” Mszą św. otworzyli nowy sezonu motocyklowy. Po zakończeniu nabożeństwa ks. Marek Czarciński poświęcił pojazdy. Korowód 45 motocykli udał się następnie do Dobrzynia nad Wisłą. Na zakończenie zaplanowano spotkanie przy ognisku.

GAS

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku, corocznie organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych. Chętni uczniowie, którzy  pod kierunkiem swoich katechetów zdobywają wiedzę religijną, pokonują poszczególne etapy od szkolnego poprzez parafialny, dekanalny, aż po diecezjalny.

W środę 4 marca 2015r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku i w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie odbyły się dekanalne eliminacje konkursu biblijnego: „Ewangelia według św. Łukasza” – dla uczniów  szkół podstawowych i konkursu wiedzy religijnej „Benedictus”, którego tematem byli „Bohaterowie biblijni w Księdze Sędziów i w Księdze Rut”- dla uczniów szkół gimnazjalnych. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w: Bożewie, Mochowie i Mysłakówku. Do etapu dekanalnego przystąpiło po dwóch uczniów z każdej parafii,  którzy otrzymali najlepszy wynik podczas eliminacji szkolnych i parafialnych. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, która była owocem wnikliwego czytania  i analizowania Pisma Świętego, samodzielnych poszukiwań oraz czytania dodatkowej literatury religijnej wskazanej przez organizatora konkursu.

Najlepszymi wśród najlepszych okazali się:

Jakub Niździński i Szymon Mrowicki ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

Maciej Wiśniewski z Gimnazjum w Mochowie i Emilia Winnicka z Gimnazjum w Tłuchowie.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału diecezjalnego, który odbędzie się maju.

Anna Tłuchowska

Więcej artykułów…