Get Adobe Flash player
Start Archiwum

28 marca grupa parafian odbyła pielgrzymkę autokarową do Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej. Klerycy WSD Księży Pallotynów przygotowali Misterium Męki Pańskiej - Męka oczami Piotra w reżyserii kl. Jana Jonatana Modrzejewskiego SAC. W drodze do Ołtarzewa odwiedziliśmy Niepokalanów.


22 marca motocykliści należący do klubu „Wolny Duch” Mszą św. otworzyli nowy sezonu motocyklowy. Po zakończeniu nabożeństwa ks. Marek Czarciński poświęcił pojazdy. Korowód 45 motocykli udał się następnie do Dobrzynia nad Wisłą. Na zakończenie zaplanowano spotkanie przy ognisku.

GAS

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku, corocznie organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych. Chętni uczniowie, którzy  pod kierunkiem swoich katechetów zdobywają wiedzę religijną, pokonują poszczególne etapy od szkolnego poprzez parafialny, dekanalny, aż po diecezjalny.

W środę 4 marca 2015r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku i w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie odbyły się dekanalne eliminacje konkursu biblijnego: „Ewangelia według św. Łukasza” – dla uczniów  szkół podstawowych i konkursu wiedzy religijnej „Benedictus”, którego tematem byli „Bohaterowie biblijni w Księdze Sędziów i w Księdze Rut”- dla uczniów szkół gimnazjalnych. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w: Bożewie, Mochowie i Mysłakówku. Do etapu dekanalnego przystąpiło po dwóch uczniów z każdej parafii,  którzy otrzymali najlepszy wynik podczas eliminacji szkolnych i parafialnych. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, która była owocem wnikliwego czytania  i analizowania Pisma Świętego, samodzielnych poszukiwań oraz czytania dodatkowej literatury religijnej wskazanej przez organizatora konkursu.

Najlepszymi wśród najlepszych okazali się:

Jakub Niździński i Szymon Mrowicki ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

Maciej Wiśniewski z Gimnazjum w Mochowie i Emilia Winnicka z Gimnazjum w Tłuchowie.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału diecezjalnego, który odbędzie się maju.

Anna Tłuchowska

Z radością informujemy, że ks. Marek Małkiewicz został mianowany kanonikiem. Księdzu Markowi gratulujemy i wyrażamy naszą radość.

Redakcja

Od momentu wręczenia pierwszego wyróżnienia dla osoby, która swą aktywnością i zaangażowaniem wniosła indywidualny wkład w funkcjonowanie i rozwój Gminy Tłuchowo, minęło już 11 lat. Inicjatorem nagradzania tłuchowskich społeczników i tym samym tradycji przyznawania honorowego tytułu Tłuchowianin Roku, był ks. Andrzej Zakrzewski – proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.

Przyznanie zaszczytnego tytułu corocznie poprzedzane jest Mszą św. w intencji samorządowców i pracowników Urzędu Gminy Tłuchowo. 25 stycznia br. podczas  corocznej gali, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, tytuł Tłuchowianin Roku 2014 przyznano Tadeuszowi Wyrostkiewiczowi - wieloletniemu nauczycielowi i wychowawcy oraz społecznikowi.

Kapituła doceniła wieloletnią działalność zawodową i społeczną Tadeusza Wyrostkiewicza. (…) to nie tylko nauczyciel z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym, ale również innowator wszelkich nowinek technicznych. (…) Po odejściu na emeryturę, od roku 2008, zaangażował się w działalność zespołu „Tłuchowianie”. Tej pracy poświęca się bez reszty – podała m.in.  w uzasadnieniu sekretarz Kapituły - Urszula Brożek.

Tadeusz Wyrostkiewicz był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w latach 1975 – 1978, jako nauczyciel prowadził przedmiotowe koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w latach 1979 – 1988 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysłakówku, później zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół w Tłuchowie oraz Inspektorem Oświaty. Współorganizował pierwsza pracownię komputerową w Szkole Podstawowej, a następnie w Gimnazjum w Tłuchowie. Obecnie jest aktywnym członkiem Zespołu Folklorystycznego „Tłuchowianie”, z którym koncertuje po całej Polsce, rozsławiając gminę Tłuchowo. Wręczenia pamiątkowej statuetki dokonał Wójt Gminy Tłuchowo – Krzysztof Dąbkowski.

Podczas uroczystości wręczono również nagrodę Srebrne Pióro ufundowaną przez

ks. Andrzeja Zakrzewskiego, przyznawaną osobom, które promują gminę i parafię na łamach prasy. Tegoroczną nagrodę odebrała Edyta Gąsiorowska –  redaktor naczelna Tłuchowskich Zeszytów Historyczno-Społecznych, autorka artykułów prasowych i internetowych oraz Radosław Różycki- redaktor naczelny biuletynu parafialnego Apostoł oraz parafialnej strony internetowej.

Z rąk Wójta Gminy Tłuchowo Krzysztofa Dąbkowskiego nagrodę rzeczową odebrał również Wojciech Bógdał – młody motoparolotniarz, który w ubiegłym roku zdobył tytuły: Slalomowego Mistrza Europy podczas zawodów we Francji, podwójnego Mistrza Świata w kategoriach drużynowej i narodowościowej na zawodach rozgrywanych na Węgrzech, podwójnego Wicemistrza Polski w konkurencjach klasycznych i slalomowych.

Dalszą część wieczoru umilił przybyłym na uroczystą galę kabaret Koń Polski.

Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…