Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Zwycięzcami turnieju zostali:

  • Szkoła Podstawowa - Aleksandra Kościesza
  • Gimnazjum - Damian Krzemiński

W ostatnią sobotę (3 marca) w Węgrze k. Przasnysza odbyły się Strażackie  Wielkopostne Zamyślenia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który w kazaniu nawiązywał między innymi do historii ruchu strażackiego, zwracając uwagę na jego wkład w życie kulturalne.

Po upadku powstania styczniowego Polacy, zamieszkujący terytorium Królestwa Polskiego, przeżywali bardzo trudne chwile. W odwecie za udział w powstaniu oraz za pomoc udzielaną bojownikom, ludność polska poddawana była rożnym represjom. Niszczono polską kulturę, a wszelkimi dostępnymi środkami prowadzono rusyfikację. W zaistniałej sytuacji nie można było tworzyć oporu zbrojnego. Szczególną rolę miały do spełnienia nieliczne legalnie działające stowarzyszenia. Wśród nich znajdowały się ochotnicze straże ogniowe. Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia.

Dzięki strażackim teatrom polski widz z małych miast i miasteczek miał kontakt ze sztuką. Teatry strażackie miały duże zasługi na polu oświaty ludowej. Budziły ducha polskości, pielęgnowały rodzimy język. Szczególną rolę spełniały także strażackie orkiestry oraz chóry. Orkiestry scalały społeczeństwo. Chóry, tam gdzie istniały, usiłowały wykonywać pieśni kompozytorów polskich oraz polskie pieśni ludowe. Z dużymi trudnościami spotykali się strażacy przy organizacji  majówek. Zaborców niepokoiły tego typu spotkania, gdy strażacy w zwartej kolumnie i w mundurach udawali się do lasu. Zwarte kolumny strażackie kojarzyły się z oddziałami wojskowymi. Strażacy organizowali również odczyty, które miały na celu pogłębić wiedzę społeczeństwa oraz zachęcały do samokształcenia. Popularyzowały twórczość literacką polskich pisarzy i poetów. Ukazywały piękno zabytków polskiej kultury narodowej. Mszę św. w intencji strażaków wspólnie z ks. kapelanem sprawowali ks. Andrzej Rutkowski – miejscowy proboszcz oraz ks. Michał Gaszczyński  - proboszcz z Czernic Borowych. W konfesjonale strażakom służyli: ks. prał. Tadeusz Niestępski oraz ks. Jacek Daszkowski.

Edyta Gąsiorowska

Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bartnickiej w Świętym Miejscu k. Przasnysza w sobotę 5 maja 2018 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry) o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski.

Program Pielgrzymki:

  • Godz. 9.00 – zjazd i rejestracja uczestników
  • Godz. 10.00 – występ regionalnego zespołu pieśni i tańca „Młode Kurpie”
    z Jednorożca
  • Godz. 10.35 – występ orkiestry strażackiej OSP Stara Krępa
  • Godz. 10.50 – zapoznanie z historią Świętego Miejsca
  • Godz. 11.00 – Msza św. z obrzędem poświęcenia nowych pojazdów strażackich
  • Godz. 12.30 – Posiłek dla strażaków i zaproszonych gości

Uroczystość odbędzie się zgodnie z ceremoniałem strażackim. Poczty sztandarowe zajmują miejsca przed polowym ołtarzem.

Ks. Andrzej Zakrzewski

Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

Ks. Jacek Daszkowski

Proboszcz parafii Święte Miejsce

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W ostatni piątek (9 II br.) ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił tablicę pamiątkową ku czci ks. prob. Michała Kaczorowskiego, który w 1916 r. założył w Bonisławiu Ochotniczą Straż Ogniową. Ks. Michał Kaczorowski żył w l. 1878 – 1941. Zmarł  w obozie działdowskim 15 czerwca 1941 r. Żył 63 lata, w kapłaństwie 39.

KC

Niniejsza publikacja jest próbą zapoznania braci strażackiej z postacią Patrona – św. Floriana oraz przykładami jego kultu. Jest bowiem koniecznością chwili, aby druhny i druhowie poznali bądź utrwalili wiadomości dotyczące Świętego Floriana.

Poszczególne części opracowania dotyczące następujących zagadnień: Rozdział I przedstawia losy św. Floriana i jego doczesnych szczątków oraz omawia miejsce Świętego w ikonografii i jego znaczenie jako obrońcy człowieka.

W rozdziale II zasygnalizowane zostały przykłady kultu św. Floriana w Polsce, wyrażającego się w zewnętrznych znakach, takich jak: rzeźby, figury, obrazy, witraże, kapliczki przydrożne oraz sztandary strażackie.

W rozdziale III przedstawione zostały parafie i kościoły, których patronem lub współpatronem jest św. Florian.

Rozdział IV ukazuje kościoły i kaplice filialne, które szczycą się patronatem św. Floriana.

Publikację wieńczą przykładowe ilustracje m.in. kościołów, figur i obrazów świętego patrona.

Więcej artykułów…