Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

1. Troszyn – 25 lutego - godz. 16:00

2. Węgra – 3 marca – godz. 11:00

3. Strzygi – 3 marca – godz. 11:00

4. Maków Maz. (par. św. Józefa) 4 marca - godz. 16:00

5. Orszymowo – 11 marca - godz. 16:00

6. Malużyn – 13 marca – godz. 18:00

7. Chrostkowo – 18 marca – godz. 14:00

8. Gralewo – 18 marca – godz. 14:00

9. Sońsk – 18 marca – godz. 16:00

Ks. Andrzej Zakrzewski

W ostatni piątek (9 II br.) ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił tablicę pamiątkową ku czci ks. prob. Michała Kaczorowskiego, który w 1916 r. założył w Bonisławiu Ochotniczą Straż Ogniową. Ks. Michał Kaczorowski żył w l. 1878 – 1941. Zmarł  w obozie działdowskim 15 czerwca 1941 r. Żył 63 lata, w kapłaństwie 39.

KC

Niniejsza publikacja jest próbą zapoznania braci strażackiej z postacią Patrona – św. Floriana oraz przykładami jego kultu. Jest bowiem koniecznością chwili, aby druhny i druhowie poznali bądź utrwalili wiadomości dotyczące Świętego Floriana.

Poszczególne części opracowania dotyczące następujących zagadnień: Rozdział I przedstawia losy św. Floriana i jego doczesnych szczątków oraz omawia miejsce Świętego w ikonografii i jego znaczenie jako obrońcy człowieka.

W rozdziale II zasygnalizowane zostały przykłady kultu św. Floriana w Polsce, wyrażającego się w zewnętrznych znakach, takich jak: rzeźby, figury, obrazy, witraże, kapliczki przydrożne oraz sztandary strażackie.

W rozdziale III przedstawione zostały parafie i kościoły, których patronem lub współpatronem jest św. Florian.

Rozdział IV ukazuje kościoły i kaplice filialne, które szczycą się patronatem św. Floriana.

Publikację wieńczą przykładowe ilustracje m.in. kościołów, figur i obrazów świętego patrona.

Druhny i druhowie od wielu lat przygotowują się w sposób szczególny do przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego. Dlatego też, już po raz trzynasty, 10 grudnia br. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi nie tylko delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 40 pocztów sztandarowych z Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz odświętne, galowe mundury nadały adwentowym rekolekcjom uroczystego, podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: W trakcie roku jesteście bardziej dla innych niż dla siebie (…).  Jesteście bardzo blisko człowieka w swojej służbie nacechowanej miłością i troską. Jesteście taką grupą społeczną, na którą zawsze można liczyć(… ).  Dziś jest ten czas, aby się zatrzymać. To taka chwila dla was, żebyście sami o sobie pomyśleli i o tych, z którymi tworzycie rodzinę, bo bywa tak, że nie macie dla nich czasu. Niech to będzie takie odświeżenie, zamyślenie. Ogarniam was modlitwą i proszę Boga, żeby wspierał tę waszą codzienność i obdarzył błogosławieństwem.

Podczas Mszy św. ks. Biskup poświęcił krzyż, który od 6 stycznia nawiedzać będzie rodziny naszej parafii. Prosząc o jego poświecenie ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski powiedział: Krzyż - znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią grzechem i szatanem, a dzisiaj znak sprzeciwu - będzie nawiedzał chętne rodziny naszej parafii w Roku Św. Stanisława Kostki (2018 r.) Będziemy wtedy modlić się o wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza o umocnienie ich wiary. Szczególnie będziemy obejmować modlitwą tych młodych ludzi, którzy źle zrozumieli wolność lub ulegli propagandzie fałszywych proroków i odrzucili Boga. Będziemy prosić o to, aby jak najszybciej się z Nim pojednali. Młody człowiek widząc ten krzyż w rodzinnym domu i modlących się przed nim rodziców może zapytać: O co się modlicie? Otrzyma wtedy odpowiedź: W twojej intencji synu lub córko.

Na zakończenie modlitewnego spotkania diecezjalny duszpasterz strażaków ks. A. Zakrzewski zaprosił druhny i druhów na mającą się odbyć w maju pielgrzymkę, a dopełnieniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie strażaków z ks. Biskupem.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.

Edyta Gąsiorowska

9 grudnia br. strażacy z OSP Trzcianka zorganizowali strażacki opłatek. Na uroczystość przybyły władze gminne na czele z wójtem Krzysztofem  Dąbkowskim. Nie zabrakło również przedstawicieli władz strażackich z Lipna na czele z dh Zbigniewem Agacińskim i mł. bryg. Jakubem Politowskim.

W strażackiej wigilii udział brali także przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Tłuchowo. Tego dnia został poświęcony przez ks. kapelana Andrzeja Zakrzewskiego - samochód bojowy, który od niedawna jest w posiadaniu miejscowej straży.

KC

Więcej artykułów…