Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

25 listopada br. o godz. 11:00, na zaproszenie ks. prob. Zbigniewa Milczarka, do kościoła parafialnego w Mokowie przybyli strażacy z gminy Dobrzyń nad Wisłą, by wspólnie modlić się za zmarłych druhów. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który wygłosił również kazanie.

Dzisiejsza modlitwa za zmarłych strażaków jest znakiem naszej wiary oraz wyrazem przyjaźni i chrześcijańskiej miłości wobec naszych druhów – mówił m.in. podczas kazania ks. kapelan.

Po Mszy św. wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie przy Symbolicznym Grobie Strażaków zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Spotkanie zakończyło się odczytaniem nazwisk zmarłych w ostatnim czasie strażaków oraz wspólną modlitwą za ich dusze.

Edyta Gąsiorowska

12 listopada br. w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie zgromadzili się strażacy z powiatu gostynińskiego, aby modlić się za zmarłych członków PSP i OSP . Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który również wygłosił kazanie. Kaznodzieja między innymi powiedział: Z głęboką wiarą ośmielamy się prosić Pana Boga, aby oczyścił ich ze zmazy grzechów i dopuścił do grona świętych. […] O naszym powołaniu do świętości, przypomina nam Pan Jezus mówiąc: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski(Kazanie na Górze).

Uroczystość uświetnił chór nauczycielski z Tłuchowa „Gloria” pod batutą Jerzego Janusza Mellera.

W niedzielę 5 listopada br. w kościele św. Dominika w Płocku (tzw. Górki) zebrali się strażacy, aby modlić się w intencji zmarłych druhów i druhenek. Mszę św. pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego koncelebrowali: ks. prał. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej ks. kan. Jarosław Kamiński oraz ks. kan. Roman Bagiński – kapelan powiatowy płockich strażaków. Kazanie wygłosił ks. rektor Marek Jarosz.  W konfesjonale czuwali ks. prob. Tadeusz Łebkowski i ks. Dawid Mazurowski. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny „Tłuchowianie” - działający przy OSP Źródła. Na zakończenie uroczystości ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, dziękując za wspólną modlitwę, zaprosił strażaków na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Świętego Miejsca k. Przasnysza, która odbędzie się 5 maja 2018 r.

Edyta Gąsiorowska

28 X 2017 r. w parafii Święte Miejsce odbyły się Zaduszki Strażackie. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Zakrzewskiego sprawowali: miejscowy proboszcz ks. Jacek Daszkowski i ks. Michał Gaszczyński –proboszcz parafii Czernice Borowe. Posługą w konfesjonale służył  ks. Andrzej Rutkowski – proboszcz parafii Węgra. W kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski powiedział między innymi: Przed obliczem Boga nikt nie jest bez winy. Dlatego z głęboką wiarą ośmielamy się prosić Pana Boga, aby oczyścił braci strażaków  ze zmazy grzechów. […] Ludzie wierzący są jednak świadomi, że mają przyjaciół również w niebie. Nasi zbawieni bracia wstawiają się za nami. A my z kolei jesteśmy przyjaciółmi dla tych wiernych zmarłych, za których dzisiaj się modlimy.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyło 26 sztandarów oraz ok. 200 strażaków z powiatu przasnyskiego. Wśród gości znaleźli się: Komendant PSP w Przasnyszu bryg. Waldemar Białczak, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu dh Bogdan Rzepczyński oraz Wójt Gminy Przasnysz dh Grażyna Wróblewska.

Uroczystość uświetniła orkiestra OSP Krępa Stara pod batutą dh Kazimierza Makowskiego.

Szczególnie wzruszającym momentem  było wymienianie  nazwisk zmarłych strażaków ze wszystkich OSP i PSP z terenu powiatu.

Edyta Gąsiorowska

10 września br. OSP w Warzynie Skórym (parafia Goleszyn) świętowała pięćdziesięciolecie swego istnienia. Straż powstała w 1965 r., ale ze względu na remont strażnicy uroczystości jubileuszowe przesunięto na bieżący rok.

Jubileuszowe obchody na placu przed miejscową strażnicą rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną, której przewodniczył i kazanie wygłosił kapelan strażaków ks. Andrzej Zakrzewski. W kazaniu ks. kapelan zaznaczył: Obojętnie w jakim czasie powstawały poszczególne straże, czy był to wiek XIX, czy XX zawsze u podstaw ich założenia było przykazanie miłości Boga i człowieka. Współczesnym strażakom przypominają o tym napisy na  sztandarach: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

W uroczystości udział wzięli między innymi ks. prob. Roman Godlewski, Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpuliński oraz poczty sztandarowe i delegacje wszystkich straży pożarnych z terenu gminy.   Szczególnymi gośćmi byli dwaj żyjący i czynni strażacy - współzałożyciele OSP Warzyn Skóry: dh Ryszard Milewski i dh Mieczysław Olkuski. Uroczystość uświetniła orkiestra z OSP Goleszyn pod dyrygenturą Edwarda Wielgóckiego. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia i wyróżnienia

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…