Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Radosny czas oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli XIV Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami.  9 grudnia br. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 36 pocztów sztandarowych, galowe mundury oraz dźwięki orkiestry dętej nadały adwentowym tłuchowskim zamyśleniom podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: To nasze spotkanie, tu w kościele  w Tłuchowie, to cud wyjścia na pustynię. Gdy jesteśmy sami możemy zadać sobie pytania: po jakich drogach chodzę, dokąd te drogi prowadzą, co mnie na tych drogach spotka. Może chodzę po takich drogach, które niosą niepowodzenia? Nie mogę z tej drogi zawrócić. Ta droga doprowadzić mnie może do zguby. Ta droga może spowodować, że mogę stracić to, co najcenniejsze(…) Chciałbym byśmy przed świętami Bożego Narodzenia, gdy weźmiemy do ręki opłatek, gdy będziemy śpiewać kolędy, by w waszych sercach pojawił się Ten, który jak nikt na świece chce nas zawsze ratować, Ten który podaje nam rękę, który nie męczy się przebaczeniem.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.  W tym roku tłuchowskie zamyślenia strażackie skupiły ok. 200 strażaków.

Edyta Gąsiorowska

W niedziele popołudnie (4 listopada br.) w kościele św. Dominika w Płocku, zgromadzili się strażacy, aby okazać w modlitwie braterską miłość tym, który zmarli i polegli w akcjach ratowniczych. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali: ks. Andrzej Zakrzewski, ks. Roman Bagiński i o. Józef Wręczycki – bernardyn ze Skępego. Kazanie do licznie zgromadzonych druhenek i druhów wygłosił o. Józef Wręczycki, który między innymi powiedział: Z miłości bliźniego wypływa etos strażaka- to hart ducha, poświęcenie, odwaga, stanowczość. Pan Jezus – odpowiedział pytającemu „Będziesz miłował Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego”. Druhny i druhowie – to wy realizujecie to przykazanie. Dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za Waszą służbę.

Władze strażackie reprezentowali: Komendant PSP w Płocku bryg. Grzegorz Padzik oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk. W VIII Płockich Zaduszkach Strażackich uczestniczyło ok. 200 osób. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz miejsca ks. prob. Tadeusz Łebkowski, który od kilku lat serdecznie wita brać strażacką i służy swoją gościnnością. Modlitewne spotkanie uświetnił Zespół Folklorystyczny „Tłuchowianie” oraz orkiestra OSP Gąbin.

Anna Tłuchowska

W niedziele 7 września br., w kościele parafialnym w Bonisławiu odbyła się Msza św. odpustowa ku czci MB Różańcowej oraz zainaugurowano działalność OSP Bronoszewice. Liturgii odpustowej przewodniczył kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej Zakrzewski z współkoncelebransami ks. proboszczem Franciszkiem Kuciem oraz ks. Andrzejem Nowakowskim.

Ksiądz kapelan strażaków wygłosił kazanie, w którym podkreślił, że Sztandar to nie tylko kawałek materiału, który wisi spokojne w gablocie. Sztandar to symbol jedności i przyjaźni. Sztandar niesie ideę. W przypadku straży pożarnej jest nią motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Sztandar zobowiązuje. Przed sztandarem klękamy, sztandar całujemy na sztandar przysięgamy. Po wygłoszeniu kazania ks. Andrzej Zakrzewski poświęcił nowy sztandar, którego fundatorem jest Dariusz Kalkowski.

Po zakończonej Mszy św., oraz procesji eucharystycznej uczestnicy uroczystości udali się na plac ćwiczebny do gościnnej OSP Bonisław, gdzie fundator sztandaru przekazał go w ręce prezesa OSP Bronoszewice.

Historia OSP Bronoszewice sięga 1965r., gdzie przez 30 lat pełniła swoją służbę. W 1995r., ze względu na brak zainteresowania ze strony nowych adeptów, straż zakończyła swoje działania. Dopiero w 2018r., została na nowo powołana do istnienia. Obecnie w skład OSP wchodzi 25 członków.

Władze strażackie na uroczystości reprezentowali brygadier Paweł Sekulski z PSP w Sierpcu i prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gozdowie dh Andrzej Smoleński.

K.S.

4 października br. w Płocku – Radziwiu miała miejsce uroczystość przekazania i poświecenia nowej strażnicy, należącej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr2 Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna sprawowana w miejscowym kościele. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kapelan płockich strażaków ks. Roman Bagiński. Razem z nim Eucharystię sprawowali: ks. kapitan Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowiecki strażaków, ks. Jerzy Ławicki – kapelan policji i ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja Powiedział m.in: Patrząc na wasze twarze, spoglądając w wasze oczy widzimy płynącą z nich dobroć. Jesteście cisi i pokorni. Nie krzyczycie na rogach ulic: kochamy cały świat! Swoją cichą pracą dla dobra człowieka rozdajecie miłość. Narażając własne życie rozdajecie właśnie tę dobroć, która wypływa z waszego wnętrza, a rysuje się na waszych twarzach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą. Po okolicznościowych przemówieniach dokonano przecięcia wstęgi i przekazania remizy płockim strażakom. Następnie ks. kapelan Andrzej Zakrzewski dokonał poświęcenia krzyża, który zawisł we wnętrzu nowoczesnego obiektu oraz poświęcił całą budowlę. Padły wówczas min. słowa modlitwy skierowane do Pana Boga: Wspomagaj ich we wszystkich akcjach, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem, niech wracają do tego miejsca szczęśliwi po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich Panie zawsze swoją miłością.

Najwyższe władze strażackie reprezentował Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Bogdan Łasica, a władze samorządowe prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz - Komendant Płocki PSP, brygadier Grzegorz Padzik. Uroczystość uświetniła również orkiestra OSP z Drobina.

Edyta Gąsiorowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach powstała w 1928r. Założycielem był ziemianin Witold Jarociński.  W sobotę - 22 września, odbyła się uroczystość jubileuszowa, a okazją do świętowania stała się mijająca w tym roku, 90 rocznica jej działalności.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i kazanie wygłosił duszpasterz strażaków diecezji płockiej – ks. Andrzej Zakrzewski. W koncelebrze uczestniczyli (były i obecny) proboszczowie tej parafii ks. Tomasz Wójtowicz i ks. Jacek Kędzierski. Nawiązując do bezinteresownej pracy braci strażackiej na rzecz społeczeństwa, w kazaniu skierowanym do zgromadzonych druhów, diecezjalny duszpasterz powiedział m. in.:  Dzisiaj strażacy są jedną z niewielu organizacji, której członkowie nie znają terminów: - nie mam czasu, -za ile,- to mi się nie opłaca. Swoim pozytywnym zachowaniem uczycie ludzi bezinteresowności i społecznikostwa.[…]Wasza postawa wierności Panu Bogu i człowiekowi jest jakże postawą chwalebną.

Podczas obchodów jubileuszu, najbardziej zasłużonym strażakom, wręczono wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.  Jednostka OSP Sudragi otrzymała też Medal Pamiątkowy Pro Masovia, który nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej oraz wybitne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne na rzecz rozwoju Mazowsza.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Prezes Zarządu OSP Sudragi – dh Bogdan Kopyciński.

Anna Tłuchowska

Więcej artykułów…