Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

4 października br. w Płocku – Radziwiu miała miejsce uroczystość przekazania i poświecenia nowej strażnicy, należącej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr2 Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna sprawowana w miejscowym kościele. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kapelan płockich strażaków ks. Roman Bagiński. Razem z nim Eucharystię sprawowali: ks. kapitan Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowiecki strażaków, ks. Jerzy Ławicki – kapelan policji i ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja Powiedział m.in: Patrząc na wasze twarze, spoglądając w wasze oczy widzimy płynącą z nich dobroć. Jesteście cisi i pokorni. Nie krzyczycie na rogach ulic: kochamy cały świat! Swoją cichą pracą dla dobra człowieka rozdajecie miłość. Narażając własne życie rozdajecie właśnie tę dobroć, która wypływa z waszego wnętrza, a rysuje się na waszych twarzach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą. Po okolicznościowych przemówieniach dokonano przecięcia wstęgi i przekazania remizy płockim strażakom. Następnie ks. kapelan Andrzej Zakrzewski dokonał poświęcenia krzyża, który zawisł we wnętrzu nowoczesnego obiektu oraz poświęcił całą budowlę. Padły wówczas min. słowa modlitwy skierowane do Pana Boga: Wspomagaj ich we wszystkich akcjach, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem, niech wracają do tego miejsca szczęśliwi po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich Panie zawsze swoją miłością.

Najwyższe władze strażackie reprezentował Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Bogdan Łasica, a władze samorządowe prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz - Komendant Płocki PSP, brygadier Grzegorz Padzik. Uroczystość uświetniła również orkiestra OSP z Drobina.

Edyta Gąsiorowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach powstała w 1928r. Założycielem był ziemianin Witold Jarociński.  W sobotę - 22 września, odbyła się uroczystość jubileuszowa, a okazją do świętowania stała się mijająca w tym roku, 90 rocznica jej działalności.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i kazanie wygłosił duszpasterz strażaków diecezji płockiej – ks. Andrzej Zakrzewski. W koncelebrze uczestniczyli (były i obecny) proboszczowie tej parafii ks. Tomasz Wójtowicz i ks. Jacek Kędzierski. Nawiązując do bezinteresownej pracy braci strażackiej na rzecz społeczeństwa, w kazaniu skierowanym do zgromadzonych druhów, diecezjalny duszpasterz powiedział m. in.:  Dzisiaj strażacy są jedną z niewielu organizacji, której członkowie nie znają terminów: - nie mam czasu, -za ile,- to mi się nie opłaca. Swoim pozytywnym zachowaniem uczycie ludzi bezinteresowności i społecznikostwa.[…]Wasza postawa wierności Panu Bogu i człowiekowi jest jakże postawą chwalebną.

Podczas obchodów jubileuszu, najbardziej zasłużonym strażakom, wręczono wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.  Jednostka OSP Sudragi otrzymała też Medal Pamiątkowy Pro Masovia, który nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej oraz wybitne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne na rzecz rozwoju Mazowsza.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Prezes Zarządu OSP Sudragi – dh Bogdan Kopyciński.

Anna Tłuchowska

Historia  Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie sięga 1928r., kiedy to grupa mieszkańców, postanowiła powołać do życia Straż Ogniową. Z tego względu, w sobotę 15 września br. jednostka OSP Brwilno świętowała 90 - lecie swojej działalności.  Na uroczystości, ze swoimi sztandarami licznie zgromadziła się brać strażacka z terenu gminy Stara Biała, zaproszeni goście, samorządowcy na czele z wójtem Sławomirem Wawrzyńskim, lokalna społeczność. Władze strażackie reprezentował prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz strażaków - ks. Andrzej Zakrzewski, w  koncelebrze z ks. Henrykiem Lipką – miejscowym proboszczem. Nawiązując do licznych zasług  druhów strażaków i ich ogromnego zaangażowania w życie Kościoła, w kazaniu ks. Zakrzewski m. in. powiedział: Pierwszy człon strażackiego motta - Bogu na chwałę – nigdy nie był martwy. Polscy strażacy nie wstydzili się i dalej nie wstydzą się Pana Boga. Dochowali wierności Panu Bogu we wszystkich okresach naszej historii. Dają wyraz swojej wierności niemal każdego dnia. Uczestniczą w Zaduszkach Strażackich, Zamyśleniach Adwentowych i Wielkopostnych. Adorują przy Grobie Pańskim. Biorą udział w procesjach eucharystycznych i wizytacjach biskupich. Dali piękne świadectwa swego zaangażowania podczas pierwszej i drugiej peregrynacji kopi cudownego obrazu MB Częstochowskiej i obecnie przy peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki. Uczestniczą, co dwa lata w diecezjalnych pielgrzymkach strażackich. Bóg w waszym życiu druhny i druhowie jest na pierwszym miejscu!

Po Mszy świętej, jak przystało na obchody jubileuszu, nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień, wręczenia medali, wyróżnień  i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych strażaków. Największym  wyróżnieniem dla jednostki OSP Brwilno, było przyznanie przez  Marszałka  Adama Struzika Medalu Pamiątkowego  Pro Masovia. Medal ten, nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją  swoich zadań na rzecz Województwa  Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, społecznego i kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Na zakończenie diecezjalny duszpasterz strażaków – ks. Andrzej Zakrzewski poświęcił nowy sprzęt gaśniczy, który od tej pory będzie służył druhom ochotnikom  w ratowaniu życia i mienia. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej.

Anna Tłuchowska

Takiego wieku można pozazdrościć. 120 lat swojego istnienia świętowała 9 września br. Ochotnicza Straż Pożarna z Gąbina. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W koncelebrze Mszę św. odprawiali również ks. Roman Bagiński – kapelan strażaków pow. płockiego oraz ks. Andrzej Świderski – miejscowy proboszcz. Dalsza część obchodów miała miejsce na rynku przed strażnicą, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, wręczono medale i odznaczenia. Zasłużeni druhowie otrzymali z rąk Adama Struzika medale Pro Masovia. Uroczystość była również okazją do pożegnania dotychczasowego kapelmistrza gąbińskiej orkiestry dha Tadeusz Zalewskiego oraz poświęcenia nowoczesnego sprzętu strażackiego, którego dokonał ks. Andrzej Zakrzewski.  Na zakończenie goście mogli podziwiać sprzęt strażacki, wśród którego największym zainteresowaniem cieszył się zaprzęg konny ze sprzętem z 1918 roku.

Edyta Gąsiorowska

90-lecie swojego istnienia obchodziła 1 września br. Ochotnicza Straż Pożarna z Maszewa k. Płocka. Na początku uroczystej Mszy św. polowej przywitał wszystkich serdecznie proboszcz parafii Brwilno ks. kan. Henryk Lipka. Wśród przybyłych na jubileusz znalazły się  delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stara Biała, samorządowcy na czele z wójtem gm. Stara Biała Sławomirem Wawrzyńskim oraz reprezentujący władze strażackie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił diecezjalny duszpasterz strażaków ks. Andrzej Zakrzewski.

Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości ks. A. Zakrzewski powiedział m.in.: Strażacy w ciągu minionych lat nie tylko walczyli z żywiołami, ale przez całe dziesięciolecia byli siewcami patriotyzmu. Dzisiaj, kiedy obchodzimy 100 –lecie uzyskania przez Polskę niepodległości musimy pamiętać o patriotycznych postawach i wkładzie strażaków w walce o zachowanie polskości (….)Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał, co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia. Dzięki strażackim teatrom polski widz z małych miast i miasteczek miał kontakt ze sztuką. Teatry strażackie miały duże zasługi na polu oświaty ludowej. Budziły ducha polskości, pielęgnowały rodzimy język. Szczególną rolę spełniały także strażackie orkiestry oraz chóry. Orkiestry scalały społeczeństwo. Chóry, tam gdzie istniały, usiłowały wykonywać pieśni kompozytorów polskich oraz polskie pieśni ludowe. Z dużymi trudnościami spotykali się strażacy przy organizacji majówek. Zaborców niepokoiły tego typu spotkania, gdy strażacy w zwartej kolumnie i w mundurach udawali się do lasu. Zwarte kolumny strażackie kojarzyły się z oddziałami wojskowymi. Strażacy organizowali również odczyty, które miały na celu pogłębić wiedzę społeczeństwa oraz zachęcały do samokształcenia. Popularyzowały twórczość literacką polskich pisarzy i poetów. Ukazywały piękno zabytków polskiej kultury narodowej. Jednak na przełomie XIX i XX wieku wśród strażaków zaczęła pojawiać się konspiracyjna działalność wojskowa. Drodzy Druhowie! Tej pięknej karty z historii ruchu strażackiego nie możemy nigdy zapomnieć!

Uroczystość zakończyła się wręczeniem medali i wyróżnień dla wyróżniających się druhów. Jedno z nich – medal Pro Mazovia, otrzymała jubilatka.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…