Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

W drugą Niedzielę Adwentu brać strażacka wypełniła tłuchowską świątynię. Na tę uroczystość przybyli strażacy z PSP w Lipnie i Sierpcu. Byli obecni przedstawiciele z OSP działających na terenie powiatów: sierpeckiego i lipnowskiego. Wokół ołtarza zgromadziło się ok. 40 pocztów sztandarowych. Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin celebrował ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. Kazanie wygłosił ks. Piotr Marzec, który między innymi powiedział: Jesteście każdego dnia powołani do niesienia pomocy na różnych odcinkach ludzkiego życia. Tylko w takim aspekcie wasza służba ma sens i jest ogromnie wartościowa i potrzebna. Apelował do strażaków, aby: poprzez dobre życie i codzienne nawracanie się gasili płomienie grzechu, namiętności, płomienie piekła, które naprawdę istnieje.

Więcej…

W I Niedzielę Adwentu, w Dzierżeninie, miały miejsce kolejne Adwentowe Strażackie

Więcej…

13 listopada br. w parafii św. Marcina w Gostyninie odbyły się Zaduszki Strażackie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W kazaniu ks. Zakrzewski powiedział między innymi: Dzisiaj modlimy się za zmarłych strażaków, pomagamy ich duszom nieśmiertelnym, aby jak najszybciej powiększyli grono świętych. […]  ta uroczystość jest również i nam potrzebna, aby się zatrzymać i pomyśleć co dla nas jest najważniejsze. Czy tylko doczesność?

Więcej…

6 listopada 2016 r. strażacy z Płocka i okolic oraz z gminy Tłuchowo wzięli udział w VI Płockich Zaduszkach Strażackich, które o sześciu lat – dzięki gościnności ks. prob. Tadeusza Łebkowskiego - odbywają się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Mszy św. koncelebrowanej w intencji zmarłych strażaków przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli także ks. Roman Bagiński i ks. Jarosław Kamiński.

Więcej…

W ostatnią sobotę tj. 12 września strażacy z OSP Woźniki k. Płocka obchodzili jubileusz 100 - lecia istnienia jednostki.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan strażaków powiatu płockiego ks. Roman Bagiński. Podczas wygłaszanego kazania ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej, nawiązał do ogromnej roli, jaką spełniała straż w ratowaniu i podtrzymywaniu polskości. Powiedział m.in.:  Strażacy w historii nie tylko gasili pożary. Dbali również o zachowanie polskości. Zakładali czytelnie, biblioteki, teatry, chóry lub orkiestry. Strażnice stawały się miejscami spotkań i odczytów np. na tematy rolnicze. Mimo ciągłej inwigilacji zaborców  – dbali o zachowanie polskich tradycji.

Więcej…

Więcej artykułów…