Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Łubki  w powiecie płockim 30 czerwca 2019 roku obchodziła jubileusz 90-lecia. Na kartach jej historii czytamy, iż została utworzona w1929 roku z inicjatywy Mieczysława Dorędy. Nagrodą za ciężką i ofiarna służbę jednostka otrzymała sztandar. Miało to miejsce podczas obchodów 50 – lecia istnienia w dniu 20 lipca 1980. Obecnie OSP Nowe Łubki zrzesza 70 druhów i 14 druhen.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła koncelebrowana Msza św. dziękczynna, której przewodniczył kapelan strażaków diecezji płockiej ks. Andrzej Zakrzewski.  W koncelebrze modlili się również: ks. Włodzimierz Dzieńkowski – miejscowy proboszcz oraz ks. Sławomir Trzaska – kapelan strażaków gminy Bulkowo. W kazaniu skierowanym do braci strażackiej ks. Andrzej Zakrzewski powiedział m.in.: 90 lat istnienia OSP Nowe Łubki to okazja, aby zatrzymać się na chwilę i szczerze ocenić przeszłość. Jubileusz skłania nas do zadumy nad tym, co już było, a działaczy strażackich zachęca do podjęcia planów na przyszłość – oczywiście z poszanowaniem historii jednostki i osiągnięć poprzedników. (…) nasi druhowie w oparciu o przykazanie miłości człowieka wykonują swoje obowiązki. Rozdają wokół siebie dobro. Pragną pomagać potrzebującym i zagrożonym utratą zdrowia i życia oraz dóbr doczesnych(…).

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe i delegacje okolicznych straży oraz orkiestra OSP Bielsk. Wśród gości znalazły się władze samorządowe na czele ze starostą płockim i wójtem gminy Bulkowo oraz władze strażackie, które reprezentowali: Komendant MPSP z Płocka st. brygadier Grzegorz Padzik oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOS RP w Płocku dh Hilary Januszczyk.

Podczas jubileuszu sztandar OSP Nowe Łubki został odznaczony Złotym Medalem za zasługi jednostki w działalności przeciwpożarowej. Były również odznaczenia indywidualne dla strażaków. Na zakończenie części oficjalnej  ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił figurę św. Floriana .

Edyta Gąsiorowska

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków sprawowana w kościele pw. św. Benedykta w Płocku – Radziwiu. Mszy św. przewodniczył kapelan strażaków diecezji płockiej – ks. Andrzej Zakrzewski. Najświętszą ofiarę współkoncelebrowali: ks. Mariusz Oryl – miejscowy proboszcz i ks. Jarzy Ławicki – kapelan płockiej policji. W kazaniu ks. Zakrzewski powiedział miedzy innymi: Patronem strażaków jest św. Florian – człowiek wiary i męstwa. Ludzie w strażackich mundurach, kojarzą się z odwagą i bohaterstwem. Strażacy wchodzą do takich miejsc, z których inni uciekają. Wymaga to nie tylko odwagi i dobrego wyszkolenia, ale także Bożego wsparcia. Dlatego dzisiaj modlimy się w ich intencji, aby Opatrzność im sprzyjała. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce przed strażnicą JRG PSP nr 2. Były awanse i odznaczenia. Uroczystość w kościele oraz przed remizą uświetniła orkiestra z Białej k. Płocka. Nie odbyło się także bez okolicznościowych przemówień. Na koniec ks. Andrzej Zakrzewski poświęcił dwa samochody strażackie oraz nowoczesny sprzęt gaśniczy. Nad całością uroczystości czuwał Komendant Miejski PSP w Płocku st. brygadier Grzegorz Padzik.

K.c.


10 maja br. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu odbyły się uroczystości związane ze świętem patrona strażaków - św. Florianem. Były odznaczenia i awanse. Ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił dwa samochody strażackie, które zastąpiły leciwe i wysłużone pojazdy.

KC

Dnia 3.05 w Tłuchowie odbyły się uroczystości związane z 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Uroczystości NMP Królowej Polski. Uroczystości rozpoczęły się przy remizie strażackiej OSP w Tłuchowie, gdzie ks. kapelan strażaków Andrzej Zakrzewski poświęcił figurę św. Floriana. Na uroczystości nie zabrakło pocztów sztandarowych strażaków z naszej gminy, harcerzy oraz orkiestry, która uświetniła obchody tego wyjątkowego dnia. Do Tłuchowa zjechali zaproszeni goście, których serdecznie przywitał gospodarz naszej gminy. Podczas oficjalnych wystąpień dziękowano strażakom za ich wkład w ratowanie z pożarów i chęć niesienia pomocy innym ludziom. W pochodzie udano się na miejsce pamięci Poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, gdzie ofiarom oddano hołd następnie pochód udał się pod mogiłę Powstańców Styczniowych – modlitwom w tych miejscach przewodniczył ks. Marek Czarciński. Główna część uroczystości odbyła się w kościele parafialnym, gdzie ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz strażaków. W homilii ks. dziekan wskazał na historyczny aspekt i wartość wybrania Maryi na Królową Polski oraz podkreślił sens modlitwy za wspólnotę naszej Ojczyzny i naszych rodaków. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się na parafialny cmentarz, do „Symbolicznego Grobu Strażaka”, gdzie modlono się za wszystkich zmarłych strażaków. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, zgromadzeni przenieśli się na stadion gminny, gdzie odbył się XII Bieg o Puchar św. Floriana oraz rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszą Kronikę Strażacką”. Zwycięzcą biegu został Piotr Skrzyński, kolejne miejsce zajęli Jarosław Krzemiński oraz Kamil Giżyński. Konkurencję drużynową wygrały następującą jednostki OSP: I miejsce - Jasień, II miejsce - Źródła, III miejsce - Mysłakówko. W VI konkursie na „Najlepszą Kronikę” wygrała OSP Tłuchówek, II miejsce OSP Źródła, III miejsce - OSP Mysłakówko. Wyróżnienie powędrowało do OSP Tłuchowo. W roku 2019 nagrodę kapelana strażaków otrzymała dh Hanna Listkowska.

KS

W ostatnią niedzielę tj. 17 marca br. strażacy z miasta i gminy Gąbin zebrali się na tradycyjnych Wielkopostnych Strażackich Zamyśleniach. Mszy św. koncelebrowanej w intencji braci strażackiej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kapelan Andrzej Zakrzewski. W kazaniu powiedział między innymi: […] kiedy odczuwamy pokusę, aby się poddać, zrezygnować z walki o własne zbawienie, wtedy powinniśmy klęknąć przed Chrystusem i z ufnością wołać: Panie ratuj moją wiarę, bo moja wiara dogorywa!”. Przykładem może być św. Filip, który modlił się słowami: „ Panie połóż swoje ręce na mojej głowie, bo jeśli choć jedną usuniesz, będę zdolny zdradzić Cię dziś wieczór gorzej niż Judasz”.

K.c.

Więcej artykułów…