Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

W niedziele 7 września br., w kościele parafialnym w Bonisławiu odbyła się Msza św. odpustowa ku czci MB Różańcowej oraz zainaugurowano działalność OSP Bronoszewice. Liturgii odpustowej przewodniczył kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej Zakrzewski z współkoncelebransami ks. proboszczem Franciszkiem Kuciem oraz ks. Andrzejem Nowakowskim.

Ksiądz kapelan strażaków wygłosił kazanie, w którym podkreślił, że Sztandar to nie tylko kawałek materiału, który wisi spokojne w gablocie. Sztandar to symbol jedności i przyjaźni. Sztandar niesie ideę. W przypadku straży pożarnej jest nią motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Sztandar zobowiązuje. Przed sztandarem klękamy, sztandar całujemy na sztandar przysięgamy. Po wygłoszeniu kazania ks. Andrzej Zakrzewski poświęcił nowy sztandar, którego fundatorem jest Dariusz Kalkowski.

Po zakończonej Mszy św., oraz procesji eucharystycznej uczestnicy uroczystości udali się na plac ćwiczebny do gościnnej OSP Bonisław, gdzie fundator sztandaru przekazał go w ręce prezesa OSP Bronoszewice.

Historia OSP Bronoszewice sięga 1965r., gdzie przez 30 lat pełniła swoją służbę. W 1995r., ze względu na brak zainteresowania ze strony nowych adeptów, straż zakończyła swoje działania. Dopiero w 2018r., została na nowo powołana do istnienia. Obecnie w skład OSP wchodzi 25 członków.

Władze strażackie na uroczystości reprezentowali brygadier Paweł Sekulski z PSP w Sierpcu i prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gozdowie dh Andrzej Smoleński.

K.S.

4 października br. w Płocku – Radziwiu miała miejsce uroczystość przekazania i poświecenia nowej strażnicy, należącej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr2 Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna sprawowana w miejscowym kościele. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kapelan płockich strażaków ks. Roman Bagiński. Razem z nim Eucharystię sprawowali: ks. kapitan Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowiecki strażaków, ks. Jerzy Ławicki – kapelan policji i ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja Powiedział m.in: Patrząc na wasze twarze, spoglądając w wasze oczy widzimy płynącą z nich dobroć. Jesteście cisi i pokorni. Nie krzyczycie na rogach ulic: kochamy cały świat! Swoją cichą pracą dla dobra człowieka rozdajecie miłość. Narażając własne życie rozdajecie właśnie tę dobroć, która wypływa z waszego wnętrza, a rysuje się na waszych twarzach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą. Po okolicznościowych przemówieniach dokonano przecięcia wstęgi i przekazania remizy płockim strażakom. Następnie ks. kapelan Andrzej Zakrzewski dokonał poświęcenia krzyża, który zawisł we wnętrzu nowoczesnego obiektu oraz poświęcił całą budowlę. Padły wówczas min. słowa modlitwy skierowane do Pana Boga: Wspomagaj ich we wszystkich akcjach, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem, niech wracają do tego miejsca szczęśliwi po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich Panie zawsze swoją miłością.

Najwyższe władze strażackie reprezentował Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Bogdan Łasica, a władze samorządowe prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz - Komendant Płocki PSP, brygadier Grzegorz Padzik. Uroczystość uświetniła również orkiestra OSP z Drobina.

Edyta Gąsiorowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach powstała w 1928r. Założycielem był ziemianin Witold Jarociński.  W sobotę - 22 września, odbyła się uroczystość jubileuszowa, a okazją do świętowania stała się mijająca w tym roku, 90 rocznica jej działalności.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i kazanie wygłosił duszpasterz strażaków diecezji płockiej – ks. Andrzej Zakrzewski. W koncelebrze uczestniczyli (były i obecny) proboszczowie tej parafii ks. Tomasz Wójtowicz i ks. Jacek Kędzierski. Nawiązując do bezinteresownej pracy braci strażackiej na rzecz społeczeństwa, w kazaniu skierowanym do zgromadzonych druhów, diecezjalny duszpasterz powiedział m. in.:  Dzisiaj strażacy są jedną z niewielu organizacji, której członkowie nie znają terminów: - nie mam czasu, -za ile,- to mi się nie opłaca. Swoim pozytywnym zachowaniem uczycie ludzi bezinteresowności i społecznikostwa.[…]Wasza postawa wierności Panu Bogu i człowiekowi jest jakże postawą chwalebną.

Podczas obchodów jubileuszu, najbardziej zasłużonym strażakom, wręczono wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.  Jednostka OSP Sudragi otrzymała też Medal Pamiątkowy Pro Masovia, który nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej oraz wybitne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne na rzecz rozwoju Mazowsza.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Prezes Zarządu OSP Sudragi – dh Bogdan Kopyciński.

Anna Tłuchowska

Historia  Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie sięga 1928r., kiedy to grupa mieszkańców, postanowiła powołać do życia Straż Ogniową. Z tego względu, w sobotę 15 września br. jednostka OSP Brwilno świętowała 90 - lecie swojej działalności.  Na uroczystości, ze swoimi sztandarami licznie zgromadziła się brać strażacka z terenu gminy Stara Biała, zaproszeni goście, samorządowcy na czele z wójtem Sławomirem Wawrzyńskim, lokalna społeczność. Władze strażackie reprezentował prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz strażaków - ks. Andrzej Zakrzewski, w  koncelebrze z ks. Henrykiem Lipką – miejscowym proboszczem. Nawiązując do licznych zasług  druhów strażaków i ich ogromnego zaangażowania w życie Kościoła, w kazaniu ks. Zakrzewski m. in. powiedział: Pierwszy człon strażackiego motta - Bogu na chwałę – nigdy nie był martwy. Polscy strażacy nie wstydzili się i dalej nie wstydzą się Pana Boga. Dochowali wierności Panu Bogu we wszystkich okresach naszej historii. Dają wyraz swojej wierności niemal każdego dnia. Uczestniczą w Zaduszkach Strażackich, Zamyśleniach Adwentowych i Wielkopostnych. Adorują przy Grobie Pańskim. Biorą udział w procesjach eucharystycznych i wizytacjach biskupich. Dali piękne świadectwa swego zaangażowania podczas pierwszej i drugiej peregrynacji kopi cudownego obrazu MB Częstochowskiej i obecnie przy peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki. Uczestniczą, co dwa lata w diecezjalnych pielgrzymkach strażackich. Bóg w waszym życiu druhny i druhowie jest na pierwszym miejscu!

Po Mszy świętej, jak przystało na obchody jubileuszu, nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień, wręczenia medali, wyróżnień  i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych strażaków. Największym  wyróżnieniem dla jednostki OSP Brwilno, było przyznanie przez  Marszałka  Adama Struzika Medalu Pamiątkowego  Pro Masovia. Medal ten, nadawany jest m. in. organizacjom pozarządowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją  swoich zadań na rzecz Województwa  Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, społecznego i kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Na zakończenie diecezjalny duszpasterz strażaków – ks. Andrzej Zakrzewski poświęcił nowy sprzęt gaśniczy, który od tej pory będzie służył druhom ochotnikom  w ratowaniu życia i mienia. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej.

Anna Tłuchowska

Takiego wieku można pozazdrościć. 120 lat swojego istnienia świętowała 9 września br. Ochotnicza Straż Pożarna z Gąbina. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W koncelebrze Mszę św. odprawiali również ks. Roman Bagiński – kapelan strażaków pow. płockiego oraz ks. Andrzej Świderski – miejscowy proboszcz. Dalsza część obchodów miała miejsce na rynku przed strażnicą, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, wręczono medale i odznaczenia. Zasłużeni druhowie otrzymali z rąk Adama Struzika medale Pro Masovia. Uroczystość była również okazją do pożegnania dotychczasowego kapelmistrza gąbińskiej orkiestry dha Tadeusz Zalewskiego oraz poświęcenia nowoczesnego sprzętu strażackiego, którego dokonał ks. Andrzej Zakrzewski.  Na zakończenie goście mogli podziwiać sprzęt strażacki, wśród którego największym zainteresowaniem cieszył się zaprzęg konny ze sprzętem z 1918 roku.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…