Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

90-lecie swojego istnienia obchodziła 1 września br. Ochotnicza Straż Pożarna z Maszewa k. Płocka. Na początku uroczystej Mszy św. polowej przywitał wszystkich serdecznie proboszcz parafii Brwilno ks. kan. Henryk Lipka. Wśród przybyłych na jubileusz znalazły się  delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stara Biała, samorządowcy na czele z wójtem gm. Stara Biała Sławomirem Wawrzyńskim oraz reprezentujący władze strażackie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił diecezjalny duszpasterz strażaków ks. Andrzej Zakrzewski.

Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości ks. A. Zakrzewski powiedział m.in.: Strażacy w ciągu minionych lat nie tylko walczyli z żywiołami, ale przez całe dziesięciolecia byli siewcami patriotyzmu. Dzisiaj, kiedy obchodzimy 100 –lecie uzyskania przez Polskę niepodległości musimy pamiętać o patriotycznych postawach i wkładzie strażaków w walce o zachowanie polskości (….)Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał, co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia. Dzięki strażackim teatrom polski widz z małych miast i miasteczek miał kontakt ze sztuką. Teatry strażackie miały duże zasługi na polu oświaty ludowej. Budziły ducha polskości, pielęgnowały rodzimy język. Szczególną rolę spełniały także strażackie orkiestry oraz chóry. Orkiestry scalały społeczeństwo. Chóry, tam gdzie istniały, usiłowały wykonywać pieśni kompozytorów polskich oraz polskie pieśni ludowe. Z dużymi trudnościami spotykali się strażacy przy organizacji majówek. Zaborców niepokoiły tego typu spotkania, gdy strażacy w zwartej kolumnie i w mundurach udawali się do lasu. Zwarte kolumny strażackie kojarzyły się z oddziałami wojskowymi. Strażacy organizowali również odczyty, które miały na celu pogłębić wiedzę społeczeństwa oraz zachęcały do samokształcenia. Popularyzowały twórczość literacką polskich pisarzy i poetów. Ukazywały piękno zabytków polskiej kultury narodowej. Jednak na przełomie XIX i XX wieku wśród strażaków zaczęła pojawiać się konspiracyjna działalność wojskowa. Drodzy Druhowie! Tej pięknej karty z historii ruchu strażackiego nie możemy nigdy zapomnieć!

Uroczystość zakończyła się wręczeniem medali i wyróżnień dla wyróżniających się druhów. Jedno z nich – medal Pro Mazovia, otrzymała jubilatka.

Edyta Gąsiorowska

Wyniki Zawodów Strażackich

I miejsce OSP Borowo

II miejsce OSP Tłuchowo

III miejsce OSP Jasień

 

Wśród drużyn kobiecych zwyciężyła Kobieca Drużyna Pożarnicza z Trzcianki

 

Wśród drużyn młodzieżowych zwyciężyła Młodzieżowa Pożarnicza Drużyna z Jasienia

 

Musztra wśród dorosłych:

I miejsce - OSP Trzcianka

II miejsce Kobieca Drużyna Pożarnicza z Trzcianki

III miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Tłuchówka

Publikacja W przyjaźni ze św. Florianem. Straże pożarne w powiecie sierpeckim pragnie przypomnieć braci strażackiej historię rodzącego się ruchu strażackiego w Królestwie Polskim i na Północnym Mazowszu. Zaprezentowano jednostki, które stanowią ochronę przeciwpożarową powiatu sierpeckiego. Wspominano również o Ochotniczych Strażach Pożarnych, jak również o Państwowej Straży Pożarnej. Nie zapomniano o chlubie powiatu sierpeckiego, jaką są strażackie orkiestry. Nie mogło także zabraknąć nawiązania do patrona – św. Floriana, którego szczególnie umiłowali polscy strażacy. Nawiązano również do tego, co nowe w życiu sierpeckich druhów: do Strażackich Zamyśleń Wielkopostnych i Adwentowych oraz do Symbolicznych Grobów Strażackich, które pojawiły się na naszych cmentarzach.

[Ze wstępu]

W ostatnią sobotę (19 maja) do Sońska przybyli strażacy z PSP w Ciechanowie oraz druhowie OSP z całego powiatu ciechanowskiego, aby wspominając św. Floriana świętować Dzień Strażaka. Kolejną okazją do spotkania strażaków w Sońsku był jubileusz 90- lecia istnienia miejscowej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się Msza św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej Zakrzewski. Mszę św. koncelebrowali: ks. prob. Krzysztof Jaroszewski, kapelan strażaków pow. ciechanowskiego – ks. Jan Dzieniszewski oraz ks. senior Włodzimierz Maruszewski. W kazaniu ks. Zakrzewski powiedział miedzy innymi: Wszyscy tu obecni mamy tę świadomość, że nasze straże ogniowe powstały w oparciu o przykazanie miłości. Przecież na sztandarach czytamy strażackie motto: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jest to piękne hasło, ale jakże zobowiązujące. Umieszczamy to zawołanie na sztandarach nie po to, aby je upiększać. Ale po to, aby ono przypominało o celu strażackiej służby.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed miejscową strażnicą. Strażacy z PSP otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, a druhowie z OSP medale i wyróżnienia. Na zakończenie oficjalnej uroczystości ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił trzy nowe samochody strażackie.

Edyta Gąsiorowska

11 maja br. PSP w Sierpcu obchodziła swoje święto. Były odznaczenia i awanse. Pod koniec uroczystości ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświecił nowy samochód ratowniczy.

KC.

Więcej artykułów…