Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Około tysiąca osób uczestniczyło 5 maja w IV Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Świętego Miejsca w diecezji płockiej, w którym czczony jest wizerunek Matki Bożej Bartnickiej. „Pełniąc tak trudną i wymagającą posługę, musicie być blisko Pana Boga, bo bez świadomości Bożej opatrzności trudno iść w ogień” – powiedział podczas Mszy św. polowej bp Mirosław Milewski. Uczestnicy na zakończenie pielgrzymki otrzymali książkę o św. Florianie, patronie strażaków. eKai

3 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Orszymowie obchodziła 100-lecie swojej działalności. Centralnym punktem uroczystości była Msza św., którą celebrował ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny kapelan strażaków. W kazaniu ks. kapelan powiedział między innymi: „Choć od śmierci św. Floriana minęły wieki, to jest on dla nas wzorem wierności Chrystusowi. Miał do wyboru złożyć kadzidła pogańskim bożkom lub ponieść śmierć. Wybrał wierność! […] Oby żaden strażak nie zszedł z drogi wierności Panu Bogu”.

Więcej…

Zwycięzcami turnieju zostali:

  • Szkoła Podstawowa - Aleksandra Kościesza
  • Gimnazjum - Damian Krzemiński

W ostatnią sobotę (3 marca) w Węgrze k. Przasnysza odbyły się Strażackie  Wielkopostne Zamyślenia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który w kazaniu nawiązywał między innymi do historii ruchu strażackiego, zwracając uwagę na jego wkład w życie kulturalne.

Po upadku powstania styczniowego Polacy, zamieszkujący terytorium Królestwa Polskiego, przeżywali bardzo trudne chwile. W odwecie za udział w powstaniu oraz za pomoc udzielaną bojownikom, ludność polska poddawana była rożnym represjom. Niszczono polską kulturę, a wszelkimi dostępnymi środkami prowadzono rusyfikację. W zaistniałej sytuacji nie można było tworzyć oporu zbrojnego. Szczególną rolę miały do spełnienia nieliczne legalnie działające stowarzyszenia. Wśród nich znajdowały się ochotnicze straże ogniowe. Druhowie dobrze wykorzystali zapisy statutu z 1898 r.[art. 2 p 4], który zezwalał co prawda tylko pod ścisłą kontrolą policji i carskiej administracji organizować zabawy, bale, koncerty i przedstawienia.

Więcej…

W ostatni piątek (9 II br.) ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił tablicę pamiątkowąku czci

Więcej…

Więcej artykułów…