Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

W niedzielę 5 listopada br. w kościele św. Dominika w Płocku (tzw. Górki) zebrali się strażacy, aby modlić się w intencji zmarłych druhów i druhenek. Mszę św. pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego koncelebrowali: ks. prał. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej ks. kan. Jarosław

Więcej…

28 X 2017 r. w parafii Święte Miejsce odbyły się Zaduszki Strażackie. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Zakrzewskiego sprawowali: miejscowy proboszcz ks. Jacek Daszkowski i ks. Michał Gaszczyński –proboszcz parafii Czernice Borowe. Posługą w konfesjonale służył  ks. Andrzej Rutkowski – proboszcz parafii Węgra. W kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski powiedział między innymi: Przed obliczem Boga nikt nie jest bez winy. Dlatego z głęboką wiarą ośmielamy się prosić Pana Boga, aby oczyścił braci strażaków  ze zmazy grzechów. […] Ludzie wierzący są jednak świadomi, że mają przyjaciół również w niebie. Nasi zbawieni bracia wstawiają się za nami. A my z kolei jesteśmy przyjaciółmi dla tych wiernych zmarłych, za których dzisiaj się modlimy.

Więcej…

10 września br. OSP w Warzynie Skórym (parafia Goleszyn) świętowała pięćdziesięciolecie swego istnienia. Straż powstała w 1965 r., ale ze względu na remont strażnicy uroczystości jubileuszowe przesunięto na bieżący rok.

Jubileuszowe obchody na placu przed miejscową strażnicą rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną, której przewodniczył i kazanie wygłosił kapelan strażaków ks. Andrzej Zakrzewski. W kazaniu ks. kapelan zaznaczył: Obojętnie w jakim czasie powstawały poszczególne straże, czy był to wiek XIX, czy XX zawsze u podstaw ich założenia było przykazanie miłości Boga i człowieka. Współczesnym strażakom przypominają o tym napisy na  sztandarach: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Więcej…

16 lipca 2017 r. druhowie OSP Gradzanowo Kościelne obchodzili jubileusz 100-lecia swojej jednostki. O godz. 11:30 uroczystość rozpoczęła Msza św. dziękczynna. Koncelebrze przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Andrzej Zakrzewski. […] nasi strażacy wykonują swoje obowiązki w oparciu o przykazanie miłości człowieka. Rozdają wokół siebie dobro. Pragną pomagać potrzebującym i zagrożonym utratą zdrowia i życia oraz dóbr doczesnych. Przez 100 lat strażackie hasło: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie było martwym zawołaniem. Ono ilustruje wieloletnią działalność OSP Gradzanowo Kościelne- powiedział podczas kazania ks. Zakrzewski.

W czasie liturgii został odczytany list gratulacyjny od Biskupa Płockiego Piotra Libery – nadesłany na ręce ks. proboszcza kanonika Romana Tomaszewskiego. Biskup Płocki pisał m.in.: Niech obchodzony jubileusz stanie się okazją do przyjęcia wyrazów wdzięczności za pełną poświęcenia służbę dla dobra drugiego człowieka, a patron św. Florian czuwa nad druhami w każdym dniu ich życia i pracy.

Więcej…

Już po raz piąty tłuchowianie rozstrzygnęli Konkurs Strażackich Kronik, prowadzonych przez jednostki OSP gminy Tłuchowo. Konkurs na najlepiej prowadzoną kronikę odbywa się co dwa lata. 13 lipca komisja konkursowa w składzie : ks. Kan. A. Zakrzewski – przewodniczący komisji, Krzysztof Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo oraz Krystyna Lipińska – przedstawicielka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie, spośród 8 kronik zgłoszonych przez jednostki, wybrała te najlepsze. Wśród nich znalazły się:

miejsce I – kronika OSP Tłuchowo, kronikę prowadzi Hanna Listkowska,

miejsce II – kronika OSP Trzcianka, którą prowadzi Aneta Trzcińska,

miejsce III - ex aequo, kronika OSP Źródła (prowadzona przez Wiolettę Kuczmarską) i OSP Mysłakówko (prowadzona przez Annę Tłuchowską).

Więcej…

Więcej artykułów…