Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

6 listopada 2016 r. strażacy z Płocka i okolic oraz z gminy Tłuchowo wzięli udział w VI Płockich Zaduszkach Strażackich, które o sześciu lat – dzięki gościnności ks. prob. Tadeusza Łebkowskiego - odbywają się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Mszy św. koncelebrowanej w intencji zmarłych strażaków przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli także ks. Roman Bagiński i ks. Jarosław Kamiński.

Więcej…

W ostatnią sobotę tj. 12 września strażacy z OSP Woźniki k. Płocka obchodzili jubileusz 100 - lecia istnienia jednostki.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan strażaków powiatu płockiego ks. Roman Bagiński. Podczas wygłaszanego kazania ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej, nawiązał do ogromnej roli, jaką spełniała straż w ratowaniu i podtrzymywaniu polskości. Powiedział m.in.:  Strażacy w historii nie tylko gasili pożary. Dbali również o zachowanie polskości. Zakładali czytelnie, biblioteki, teatry, chóry lub orkiestry. Strażnice stawały się miejscami spotkań i odczytów np. na tematy rolnicze. Mimo ciągłej inwigilacji zaborców  – dbali o zachowanie polskich tradycji.

Więcej…

W dniach 27 -28 sierpnia br. przedstawiciele druhen i druhów z jednostek OSP z okazji Roku Miłosierdzia odbyli pielgrzymkę do Wilna. W pielgrzymce uczestniczyło 57 osób, wśród których znaleźli się kapłani: ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan diecezjalny strażaków, ks. Roman Bagiński – kapelan strażaków powiatu płockiego i ks. Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii.

Główne miejsca nawiedzin to: Ostra Brama i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Oglądano również przepiękne zabytki Wilna.  W sobotę (27 VIII) w Ostrej Bramie Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski, a kazanie wygłosił ks. Roman Bagiński. Kaznodzieja w słowach skierowanych do strażaków powiedział m.in.: Obecność w tym miejscu jest okazją by jeszcze raz podziękować Bogu za Jego opiekę i troskę za pośrednictwem Maryi. Jej bliskość to jednocześnie zachęta byśmy nie bali się zaprosić Jej do naszej codzienności. Ona jest tuż na wyciagnięcie ręki. Bóg, jak powiedział papież Franciszek 28 lipca br. na Jasnej Górze, jest konkretny i pełen zaufania. Prośmy Ją, Matkę Miłosierdzia o to byśmy konkretnie wyznali swoje winy, ale też byśmy nigdy nie bali się Boga, lecz z ufnością do Niego się zwracali.

Więcej…

7 sierpnia 2016 r. w klasztorze OO. Bernardynów w Skępem odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 100 leci śmierci ks. Józefa Pielaszewskiego ( 1862 – 1916) - założyciela Straży Ogniowej w Skępem. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył  i kazanie wygłosił kapelan strażaków diecezji płockiej ks. Andrzej Zakrzewski.

W kazaniu kaznodzieja przypomniał między innymi sylwetkę ks. Pielaszewskiego, który w l. 1894 – 1909 r. był proboszczem w Skępem. Zaznaczył: ks. Pielaszewski, aby spopularyzować kult Matki Boskiej Skępskiej oraz dzieje klasztoru napisał książkę pt. Najświętsza Maryja, Panna Skępska oraz jej cuda. Jest również autorem publikacji pt. Pamiątka w 400 – letnią rocznicę (1496 – 1896) Cudownej Statuy Najświętszej Maryi Panny w Skępem.

Więcej…

W sobotę 9 lipca br. OSP Piastowo obchodziła 65 lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się  Mszą św. koncelebrowaną  w sierpeckiej farze, której przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski. Kazanie wygłosił ks. Dawid Witkowski – wikariusz miejscowej parafii.

Wasza służba to nie tylko piękny mundur, wypinanie piersi do odznaczeń, ale to zaufanie, którym Was darzą inni, licząc na waszą pomoc. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy ten mundur zakładacie. Niech ta dzisiejsza uroczystość, pobudź Was do jeszcze bardziej intensywnej pracy nad sobą, nad swoją postawą i moralnością, byście w sposób odpowiedzialny kształtowali młode pokolenie strażaków, które wychowane w duchu troski o dobro wspólne, godnie przejmą po Was sztafetę życia- mówił podczas kazania ks. Dawid Witkowski.

Po zakończonej Mszy św. obchody jubileuszowe przeniosły się przed strażnicę w Piastowie. Tutaj ks. kapelan Andrzej Zakrzewski poświęcił gruntownie odbudowaną i zmodyfikowaną remizę, natomiast ks. Dawid Witkowski dokonał poświęcenia samochodu, który w tym dniu otrzymała OSP Piastowo.

Więcej…

Więcej artykułów…