Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

W I Niedzielę Adwentu, w Dzierżeninie, miały miejsce kolejne Adwentowe Strażackie

Więcej…

13 listopada br. w parafii św. Marcina w Gostyninie odbyły się Zaduszki Strażackie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W kazaniu ks. Zakrzewski powiedział między innymi: Dzisiaj modlimy się za zmarłych strażaków, pomagamy ich duszom nieśmiertelnym, aby jak najszybciej powiększyli grono świętych. […]  ta uroczystość jest również i nam potrzebna, aby się zatrzymać i pomyśleć co dla nas jest najważniejsze. Czy tylko doczesność?

Więcej…

6 listopada 2016 r. strażacy z Płocka i okolic oraz z gminy Tłuchowo wzięli udział w VI Płockich Zaduszkach Strażackich, które o sześciu lat – dzięki gościnności ks. prob. Tadeusza Łebkowskiego - odbywają się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Mszy św. koncelebrowanej w intencji zmarłych strażaków przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli także ks. Roman Bagiński i ks. Jarosław Kamiński.

Więcej…

W ostatnią sobotę tj. 12 września strażacy z OSP Woźniki k. Płocka obchodzili jubileusz 100 - lecia istnienia jednostki.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył kapelan strażaków powiatu płockiego ks. Roman Bagiński. Podczas wygłaszanego kazania ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej, nawiązał do ogromnej roli, jaką spełniała straż w ratowaniu i podtrzymywaniu polskości. Powiedział m.in.:  Strażacy w historii nie tylko gasili pożary. Dbali również o zachowanie polskości. Zakładali czytelnie, biblioteki, teatry, chóry lub orkiestry. Strażnice stawały się miejscami spotkań i odczytów np. na tematy rolnicze. Mimo ciągłej inwigilacji zaborców  – dbali o zachowanie polskich tradycji.

Więcej…

W dniach 27 -28 sierpnia br. przedstawiciele druhen i druhów z jednostek OSP z okazji Roku Miłosierdzia odbyli pielgrzymkę do Wilna. W pielgrzymce uczestniczyło 57 osób, wśród których znaleźli się kapłani: ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan diecezjalny strażaków, ks. Roman Bagiński – kapelan strażaków powiatu płockiego i ks. Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii.

Główne miejsca nawiedzin to: Ostra Brama i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Oglądano również przepiękne zabytki Wilna.  W sobotę (27 VIII) w Ostrej Bramie Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski, a kazanie wygłosił ks. Roman Bagiński. Kaznodzieja w słowach skierowanych do strażaków powiedział m.in.: Obecność w tym miejscu jest okazją by jeszcze raz podziękować Bogu za Jego opiekę i troskę za pośrednictwem Maryi. Jej bliskość to jednocześnie zachęta byśmy nie bali się zaprosić Jej do naszej codzienności. Ona jest tuż na wyciagnięcie ręki. Bóg, jak powiedział papież Franciszek 28 lipca br. na Jasnej Górze, jest konkretny i pełen zaufania. Prośmy Ją, Matkę Miłosierdzia o to byśmy konkretnie wyznali swoje winy, ale też byśmy nigdy nie bali się Boga, lecz z ufnością do Niego się zwracali.

Więcej…

Więcej artykułów…