Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Czas Wielkiego Postu, który sprzyja refleksji i chwili zadumy, stał się doskonałą okazją dla środowisk strażackich, by we wspólnym zgromadzeniu odnowić i wzmocnić swoje relacje z Bogiem.  Służą temu, organizowane od kilku lat, Wielkopostne Zamyślenia Strażackie.

Pierwsze w tym roku, takie Zamyślenia, miały miejsce 10 marca w kościele parafialnym pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie (dekanat serocki). Uczestniczyło w nich 100 strażaków z gminy Pokrzywnica. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz  strażaków – ks. Andrzej Zakrzewski.   Kazanie wygłosił kapelan strażaków pow. pułtuskiego ks. kan. Józef Gawlik, który miedzy innymi powiedział: „Temat Wielkanocnych Zamyśleń Strażackich wyznacza dzisiejsza Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni. Chrystus daje nam przykład zwycięstwa nad szatanem i jego pokusami. My także nie możemy im ulegać, bo szatan obiecuje, ale niczego nie daje. Trzeba wierzyć Bogu i Jemu służyć i oddawać pokłon tak jak to robią strażacy na przestrzeni dziejów. Wykorzystujmy czas Wielkiego Postu do pokonania w nas zła i dążenia do świętości”. Podczas modlitewnego spotkania, władze strażackie pow. pułtuskiego reprezentował dh Tadeusz Nalewajk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawicielem władz samorządowych był dh Adam Rachuba - Wójt Gminy Pokrzywnica. Po Mszy św. w ramach wzajemnej integracji i wspólnej wymiany doświadczeń podczas swobodnych rozmów, strażacy spotkali się przy kawie w miejscowej strażnicy.

Diecezja płocka może być dumna ze swoich strażaków. To właśnie oni od lat, ze swoimi sztandarami stają przed obliczem Boga, by od Niego czerpać siły na dalsze dni swojej pięknej, ale niełatwej służby - niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Wielkopostne spotkania wpisane zostały  na stałe w program duszpasterskiej misji i duchowej formacji strażaków diecezji płockiej przez ich kapelana ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego.
W najbliższym czasie „Wielkopostne Strażackie Zamyślenia” odbędą się jeszcze w: Gąbinie, Zielonej k. Ciechanowa, Orszymowie, Malużynie oraz Gralewie.

Anna Tłuchowska

Pod sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach wzrasta solidarność społeczna, potęguje się samopomoc obywatelska, rozkwita poświęcenie i ofiarność.

W 2018 minęło 90 lat od daty zawiązania w miejscowości Źródła straży ogniowej, która poświęcając się dla bliźnich, wytrwale i ochotniczo spełniała obowiązki obywatelskie.

[Ze wstępu - I. Strzałkowska]

ks. kan. dr Jan Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, od 20 lat pełni posługę kapelana strażaków w powiecie płońskim. Pamiętano o tym podczas dorocznego spotkania opłatkowego strażaków w Warszawie, gdzie przyjął stosowny adres oraz podziękowania od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

8 stycznia 2019 r. w parafii katedralnej św. Floriana w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe mazowieckich strażaków. Spotkaniu przewodniczył ks. biskup Romuald Kamiński, biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Uczestniczyli w nim również strażacy z diecezji płockiej, z Ochotniczych oraz Państwowych Straży Pożarnych, a towarzyszyli im trzej księża kapelani: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, ks. kan. Tomasz Cymerman i ks. kan. dr Jan Piotrowski.

Podczas spotkania uczczono 20 lat pełnienia posługi kapelana w powiecie płońskim przez ks. Jana Piotrowskiego. Z tej okazji otrzymał on podziękowania i gratulacje od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Antoniego Tarczyńskiego, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.


http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2019/012019/ks-jan-piotrowski-od-20-lat-jest-kapelanem-strazakow,
html, [10.01.2019r.]

Radosny czas oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli XIV Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami.  9 grudnia br. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 36 pocztów sztandarowych, galowe mundury oraz dźwięki orkiestry dętej nadały adwentowym tłuchowskim zamyśleniom podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: To nasze spotkanie, tu w kościele  w Tłuchowie, to cud wyjścia na pustynię. Gdy jesteśmy sami możemy zadać sobie pytania: po jakich drogach chodzę, dokąd te drogi prowadzą, co mnie na tych drogach spotka. Może chodzę po takich drogach, które niosą niepowodzenia? Nie mogę z tej drogi zawrócić. Ta droga doprowadzić mnie może do zguby. Ta droga może spowodować, że mogę stracić to, co najcenniejsze(…) Chciałbym byśmy przed świętami Bożego Narodzenia, gdy weźmiemy do ręki opłatek, gdy będziemy śpiewać kolędy, by w waszych sercach pojawił się Ten, który jak nikt na świece chce nas zawsze ratować, Ten który podaje nam rękę, który nie męczy się przebaczeniem.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.  W tym roku tłuchowskie zamyślenia strażackie skupiły ok. 200 strażaków.

Edyta Gąsiorowska

W niedziele popołudnie (4 listopada br.) w kościele św. Dominika w Płocku, zgromadzili się strażacy, aby okazać w modlitwie braterską miłość tym, który zmarli i polegli w akcjach ratowniczych. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali: ks. Andrzej Zakrzewski, ks. Roman Bagiński i o. Józef Wręczycki – bernardyn ze Skępego. Kazanie do licznie zgromadzonych druhenek i druhów wygłosił o. Józef Wręczycki, który między innymi powiedział: Z miłości bliźniego wypływa etos strażaka- to hart ducha, poświęcenie, odwaga, stanowczość. Pan Jezus – odpowiedział pytającemu „Będziesz miłował Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego”. Druhny i druhowie – to wy realizujecie to przykazanie. Dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za Waszą służbę.

Władze strażackie reprezentowali: Komendant PSP w Płocku bryg. Grzegorz Padzik oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk. W VIII Płockich Zaduszkach Strażackich uczestniczyło ok. 200 osób. Nad całością uroczystości czuwał gospodarz miejsca ks. prob. Tadeusz Łebkowski, który od kilku lat serdecznie wita brać strażacką i służy swoją gościnnością. Modlitewne spotkanie uświetnił Zespół Folklorystyczny „Tłuchowianie” oraz orkiestra OSP Gąbin.

Anna Tłuchowska

Więcej artykułów…