Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

Druhny i druhowie od wielu lat przygotowują się w sposób szczególny do przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego. Dlatego też, już po raz trzynasty, 10 grudnia br. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi nie tylko delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 40 pocztów sztandarowych z Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz odświętne, galowe mundury nadały adwentowym rekolekcjom uroczystego, podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: W trakcie roku jesteście bardziej dla innych niż dla siebie (…).  Jesteście bardzo blisko człowieka w swojej służbie nacechowanej miłością i troską. Jesteście taką grupą społeczną, na którą zawsze można liczyć(… ).  Dziś jest ten czas, aby się zatrzymać. To taka chwila dla was, żebyście sami o sobie pomyśleli i o tych, z którymi tworzycie rodzinę, bo bywa tak, że nie macie dla nich czasu. Niech to będzie takie odświeżenie, zamyślenie. Ogarniam was modlitwą i proszę Boga, żeby wspierał tę waszą codzienność i obdarzył błogosławieństwem.

Podczas Mszy św. ks. Biskup poświęcił krzyż, który od 6 stycznia nawiedzać będzie rodziny naszej parafii. Prosząc o jego poświecenie ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski powiedział: Krzyż - znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią grzechem i szatanem, a dzisiaj znak sprzeciwu - będzie nawiedzał chętne rodziny naszej parafii w Roku Św. Stanisława Kostki (2018 r.) Będziemy wtedy modlić się o wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza o umocnienie ich wiary. Szczególnie będziemy obejmować modlitwą tych młodych ludzi, którzy źle zrozumieli wolność lub ulegli propagandzie fałszywych proroków i odrzucili Boga. Będziemy prosić o to, aby jak najszybciej się z Nim pojednali. Młody człowiek widząc ten krzyż w rodzinnym domu i modlących się przed nim rodziców może zapytać: O co się modlicie? Otrzyma wtedy odpowiedź: W twojej intencji synu lub córko.

Na zakończenie modlitewnego spotkania diecezjalny duszpasterz strażaków ks. A. Zakrzewski zaprosił druhny i druhów na mającą się odbyć w maju pielgrzymkę, a dopełnieniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie strażaków z ks. Biskupem.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.

Edyta Gąsiorowska

9 grudnia br. strażacy z OSP Trzcianka zorganizowali strażacki opłatek. Na uroczystość przybyły władze gminne na czele z wójtem Krzysztofem  Dąbkowskim. Nie zabrakło również przedstawicieli władz strażackich z Lipna na czele z dh Zbigniewem Agacińskim i mł. bryg. Jakubem Politowskim.

W strażackiej wigilii udział brali także przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Tłuchowo. Tego dnia został poświęcony przez ks. kapelana Andrzeja Zakrzewskiego - samochód bojowy, który od niedawna jest w posiadaniu miejscowej straży.

KC

25 listopada br. o godz. 11:00, na zaproszenie ks. prob. Zbigniewa Milczarka, do kościoła parafialnego w Mokowie przybyli strażacy z gminy Dobrzyń nad Wisłą, by wspólnie modlić się za zmarłych druhów. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który wygłosił również kazanie.

Dzisiejsza modlitwa za zmarłych strażaków jest znakiem naszej wiary oraz wyrazem przyjaźni i chrześcijańskiej miłości wobec naszych druhów – mówił m.in. podczas kazania ks. kapelan.

Po Mszy św. wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie przy Symbolicznym Grobie Strażaków zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Spotkanie zakończyło się odczytaniem nazwisk zmarłych w ostatnim czasie strażaków oraz wspólną modlitwą za ich dusze.

Edyta Gąsiorowska

12 listopada br. w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie zgromadzili się strażacy z powiatu gostynińskiego, aby modlić się za zmarłych członków PSP i OSP . Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który również wygłosił kazanie. Kaznodzieja między innymi powiedział: Z głęboką wiarą ośmielamy się prosić Pana Boga, aby oczyścił ich ze zmazy grzechów i dopuścił do grona świętych. […] O naszym powołaniu do świętości, przypomina nam Pan Jezus mówiąc: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski(Kazanie na Górze).

Uroczystość uświetnił chór nauczycielski z Tłuchowa „Gloria” pod batutą Jerzego Janusza Mellera.

W niedzielę 5 listopada br. w kościele św. Dominika w Płocku (tzw. Górki) zebrali się strażacy, aby modlić się w intencji zmarłych druhów i druhenek. Mszę św. pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego koncelebrowali: ks. prał. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej ks. kan. Jarosław Kamiński oraz ks. kan. Roman Bagiński – kapelan powiatowy płockich strażaków. Kazanie wygłosił ks. rektor Marek Jarosz.  W konfesjonale czuwali ks. prob. Tadeusz Łebkowski i ks. Dawid Mazurowski. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny „Tłuchowianie” - działający przy OSP Źródła. Na zakończenie uroczystości ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, dziękując za wspólną modlitwę, zaprosił strażaków na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Świętego Miejsca k. Przasnysza, która odbędzie się 5 maja 2018 r.

Edyta Gąsiorowska

Więcej artykułów…