Get Adobe Flash player
Start Duszp. Strażaków

 

Dnia 8 lipca 2012 r. poświęcona została i oddana po remoncie do użytku remiza strażacka w Mysłakówku. Świętowanie zbiegło się z obchodem Jubileuszu 60 – lecia działalności jednostki OSP.

Czytając karty historii - Ochotniczą Straż Pożarną w Mysłakówku powołali do życia w 1952 r. Bolesław Denst i Ksawery Sadowski. Pierwszym prezesem został Bolesław Denst, naczelnikiem - Ksawery Sadowski, sekretarzem - Tadeusz Suliński, gospodarzem - Mieczysław Pilewski. Wówczas do straży zapisało się 26 osób. Przyczyną do założenia we wsi Ochotniczej straży Pożarnej był pożar, który miał miejsce w czerwcu 1951 r. Spaliły się wówczas trzy gospodarstwa, a pożar zniszczył 7 budynków. W 1979 r. dh Ksawery Sadowski ofiarował straży działkę pod budowę strażnicy, która powstała w latach 1979-1980, przy społecznym wsparciu wszystkich strażaków i mieszkańców wsi oraz wykonawców budowy - Stefana Michalskiego i Czesława Jankowskiego. Dnia 13 września 1981 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy. Posiadała ona scenę i salę widowiskową. Wcześniej jednostka dysponowała tylko garażami. Sztandar jednostka otrzymała 7 listopada 1982 r., a jego poświęcenie miało miejsce 14 listopada 1982 r. Aktu tego dokonał ks. kan. Eugeniusz Lubczyński.

Więcej…

Kapelan strażaków diecezji płockiej ks. kan.  Andrzej Zakrzewski  od  roku 2005  zaprasza druhów i ich rodziny na szczególne przygotowanie się do świąt Narodzenia Pańskiego poprzez uczestnictwo w Adwentowych Zamyśleniach Strażackich. Tegoroczne VII już Zamyślenia Strażackie odbyły się  w tłuchowskiej świątyni 4 grudnia. W uroczystej Mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin wzięło udział ok. 200 strażaków – przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tłuchowo, Bądkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Skępe, z powiatu sierpeckiego oraz Państwowych Straży Pożarnych z Lipna i Sierpca.  Uroczystość uświetniły przybyłe na adwentowe modlitewne spotkanie 32 poczty sztandarowe. Obecni byli również Wójtowie Gmin: Tłuchowo, Mochowo i Rościszewo.

Więcej…